Оптимизирайте потреблението на енергия на вашия бизнес!

Научете как да оптимизирате потреблението на енергия във вашия хотел и да направите максималното за да получите максимално ниски сметки за ток през цялата година.

Въведение

Сметките за електроенергия са вторият най-голям разход за хотела след заплатите на персонала, и представляват приблизително около 6% от оперативните разходи. Тяхното оптимизиране може да доведе до значително увеличаване на приходите на хотела, особено в настоящата икономическа ситуация, когато цените на електроенергията непрекъснато се покачват.

Консумацията на електроенергия обаче е зависима от множество фактори, като налични технически устройства, архитектура на сградата, управленски решения и не на последно място екстремни температурни промени. Към многото променливи, които влияят върху разходите за електроенергия от края на юни 2021, ще трябва да добавим и необходимостта сравнително точно да прецизираме нашето бъдещо потребление на електроенергия с оглед на задължителното излизане на фирмите в България на свободния пазар на електрическа енергия.

Един лесен начин за контрол върху ситуацията и оптимизиране на потреблението на енергия в хотела е измерването на нейното потребление в реално време и предприемането на коригиращи действия.

Пример за оптимизация на енергия в хотел от нашата практика

С настъпването на студени есенни дни и спад във външната температура, чилърите на хотел „Фиеста“ София започват да работят с увеличена мощност, за да компенсират ниските температури, което води до голям пик в консумацията (точка 2 от графиката по-долу).

Непланираният скок на потреблението води до увеличение на средното потребление с 33 kW на час или приблизително 100 лева на ден допълнителни разходи за електричество.

Ако трябва да го сметнем:

В началото електроенергията струва:

12kWh * 0.078 лв = 0,94 лв. на час или 22,46 лв. на ден.

При появяването на небаланса електроенергията започва да струва:

12kWh * 0.078 лв = 0,94 лв. на час или 22,46 лв. на ден. (заявено количество на пазар ден напред)

+

33 kWh *0.15 лв = 4,95 лв. на час или 118,8 лв. на ден (платено като цена балансираща енергия)

= 118,8 + 22,46=141,26 лв. на ден.

Ако от хотела бяха реагирали или ако имаха нашето решение за смарт мониторинг с доставка на електроенергия биха могли да закупят енергията на пазар в рамките на деня и да си коригират прогнозите на ден напред. Сметката би изглеждала така:

45 kWh * 0,078 = 3,51 лв. на час или 84,24 лв. на ден

С други думи биха могли да бъдат спестени:

57,02 лв. на ден….

Цените използвани в примера са:

  • 0.078 лв. за kWh – Осреднена цена пазар ден напред на Българска енергийна борса
  • 0.15 лв. за kWh – Осреднена цена балансираща енергия.
  • 0.186 лв. Осреднена цена на ЕСО за недостиг за м. Ноември 2019, т.е примера сме го пресметнали с по-благоприятна за крайния клиент от реалната цена….

Та с две думи с тока може да хапнете една баничка за 1 лев или за 5 лв. без въобще да се усетите…

„Усещането“ идва в края на месеца, когато вече сте хапнали много банички на скъпата цена.

Възможни решения на проблема

Лесно решение за подобни ситуации е въвеждането на решението на ThingsLog за измерване на потреблението на електричество в реално време.

В конкретния случай търговеца на ток не е бил уведомен автоматично за нарасналото потребление и съответно не успял да реагира и да закупи нужните количества електроенергия на пазар в рамките на деня и ден напред. Разходите на балансиращия пазар са били действително направени и в крайна сметка клиентът впоследствие е бил принуден да си плати за нарасналата консумация.

В допълнение хотела би могъл да вземе и друго решение – да включи с един месец по-рано парното на газ и да премине на друг източник на топлинна енергия. Това би довело до по-ниски сметки за ток и връщане на ниво от 22 лв. на ден.

Заключение

Цялостното наблюдение на консумацията ще даде възможност за анализ на цялостното потребление на енергия в хотела и ще идентифицира и други възможни оптимизации, като например необходимост от размразяване на фризерите или неефективност в климатизацията.

Ще можете да отговорите и на въпроси като например при какъв външен температурен профил ми е по-изгодно да се отополяваме на парно, на газ или на ток.

А това ще помогне да подходите към оптимизацията на потреблението на енергия в хотела не като към еднократна стъпка, а като цялостен процес.

Промяната на подхода от епизодични стъпки към цялостен процес за управление и оптимизация на разходите за енергия и комунални услуги гарантира траен и дългосрочен ефект.

Share:

Facebook
LinkedIn

Последни публикации

ThingsLog получи ЕСУ оценка В

ThingsLog участва в традиционното проучване на ICAP CRIF Bulgaria, свързано с нефинансовия отчет на компанията. Като пазарен лидер в решенията за кредитен риск и бизнес

Решение за мониторинг на ток и вода като способ за контрол и безопасност във фабрика за пелети

Клиентът Аксел трейд, Самоков избра ThingsLog, като технологичен партньор, с когото да реализира свой проект за енергийна ефективност. Анализ на нуждите на клиента Нашият консултантски

ThingsLog статия

Как да управляваме потреблението на електроенергия и да намалим разходите си?

Електроенергията е критичен компонент за индустрии от всякакъв мащаб. Разходите за електроенергия растат сериозно през последните две десетилетия, което прави все по-голяма за предприятията нуждата,

EnglishFrench