Решения

Наблюдение на консумация и критични параметри на околна среда, сгради и съоръжения.

ThingsLog предлага гъвкави решения за


Следене на водопотребление, газ, електро и топлинна енергия, консумация на горива, критични параметри на стоки, трансформатори, мостове, резервоари и язовири.

Наблюдение на водопотребление

Следим консумацията на питейна вода в тръби и резервоари

Прочети още

Наблюдение консумацията на топлинна енергия

Умно отчитане на топломери

Прочети още

Наблюдение на консумация на електро-енергия

Контрол на разходите за ток

Прочети още

Наблюдение на налягане

В тръби, резервоари, цистерни и др.

Прочети още

Следене на температура и влажност

Наблюдение на стоки и помещения

Прочети още

Наблюдение на резервоари

Следене на ниво в резервоари и язовири

Прочети още