Решения

Наблюдение на консумация и критични параметри на околна среда, сгради и съоръжения.

ThingsLog предлага гъвкави решения за


Следене на водопотребление, газ, електро и топлинна енергия, консумация на горива, критични параметри на стоки, трансформатори, мостове, резервоари и язовири.

Наблюдение на водопотребление

Следим консумацията на питейна вода в тръби и резервоари

Прочети още

Наблюдение на ДМА зони

Комбинирано наблюдение на дебит и напор

Прочети още

Дистанционен отчет

Умен дистанционен отчет на сгради и бизнес центрове

Прочети още

Наблюдение на критични съоръжения

Трансформаторите и разпределителни уредби високо напрежение

Прочети още

Следене на температура и влажност

Наблюдение на логистични процеси в транспортни средства, стоки и помещения

Прочети още

Наблюдение на ниво

Следене на ниво на вода и горива в резервоари, водоеми, язовири и сондажи

Прочети още