Наблюдение на електроенергия

ThingsLog умни решения за всеки

Описание


Нашето решение за интелигентно наблюдение и контрол на разходите за електроенергия се базира на умни електромери, логъри за данни, платформа и мобилно приложение.

Описание
Прикачане към съществуващи електромери

Всеки един електромер с електрически или оптичен импулсен изход се поддържа.

Умни електро-измервателни устройства

Ние предлагаме грижливо подбрани устройства за двупосочно измерване на електроенергия.

Логъри за данни

Данните предаваме, чрез собствена серия логъри за данни по 2G, NB-IoT или LoRa безжична комуникация.

Платформа ThingsLog

Нашата платформа съхранява данните от вашето електро потребление, анализира ги изпраща нотификации при високо или нетипично потрбление.

Мрежа

Нашето решение се базира на 2G, NB-IoT или LoRa мрежова свързаност

Мобилно приложение

ThingsLog мобилно приложение Ви позволява да следите своята консумация и да получавате нотификации във всеки един момент.


Научете повече

Области на приложение

Решението е проектирано за отдалечено наблюдение на електро потребление. Подходящо е за:


Търговци на ток, желаещи да предоставят иновативна услуга на своите клиенти

Хотелиери

Магазини и търговци на дребно

Производители

Общини и публични сгради

Фирми за управления на сгради

Области на приложение

Ползи за клиента


Профил на консумация/профил на генерираната енергия;

Незабавни нотификации при превишаване на определен товаров профил;

Незабавно открива необичайно висока консумация. Директно алармира чрез мобилно приложение или email;

Прогнозира потреблението;

Достъп до всички показания 24/7;

Превенция на измами и кражби на ток.

Ползи за клиента