Енергиен мениджмънт и мониторинг

ThingsLog умни IIoT мониторинг решения за малкия и среден бизнес

Енергийна ефективност за Малки и средни предприятия

Автоматизирана система за енергиен мениджмънт и мониторинг


Решението на ThingsLog за енергиен мениджмънт и мониторинг и контрол на разходите за електроенергия се базира на IIoT технологии. Нашето Industry 4.0 решение за оптимизация на енергийната ефективност се състои на умни електромери, логъри за данни, платформа и мобилно приложение. Системата на ThingsLog за енергиен мониторинг позволява бързо и лесно изграждане и покриване на изискванията за система за енергиен мениджмънт по проекти за „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Автоматизирана система за енергиен мениджмънт и мониторинг
Прикачане към съществуващи електромери

Всеки един електромер с електрически или оптичен импулсен изход се поддържа.

Умни електро-измервателни устройства

Ние предлагаме грижливо подбрани устройства за двупосочно измерване на електроенергия.

Логъри за данни

Данните предаваме, чрез собствена серия логъри за данни по 2G, NB-IoT или LoRa безжична комуникация.

Платформа ThingsLog

Нашата платформа съхранява данните от вашето електро потребление, анализира ги изпраща нотификации при високо или нетипично потрбление.

Мрежа

Нашето решение се базира на 2G, NB-IoT или LoRa мрежова свързаност

Мобилно приложение

ThingsLog мобилно приложение Ви позволява да следите своята консумация и да получавате нотификации във всеки един момент.


Научете повече за
нашата система за енергиен мениджмънт и мониторинг специално създадена за кандидатите по програма „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Видове измервания

Софтуерната платформа предоставя дистанционен достъп през мобилно приложение и/или WEB базиран сървър за данните и наблюдение в реално време, генериране на периодични доклади, възможност за сигнализиране при констатирано потребление на енергия извън предварително зададени граници.
Видовете измервания, които правим са:


Измерване на електрическа енергия

Неелектрически величини /вода, температура, влажност/

Измерване в реално време и събиране на регулярна информация за действителната консумация на енергия (горива, пара, електроенергия, газ, вода и др.)

Измерване на параметрите на енергоносителите (дебит, налягане, температура, cos φ и др.)

Неелектрически величини /течни, газообразни горива и сгъстен въздух

Обработване на информацията за разходите на енергия и определяне на специфичните разходи

Видове измервания

Области на приложение

Система ThingsLog за енергиен мениджмънт и мониторинг е проектирана за отдалечено наблюдение на електро потребление. Решението за енергийна ефективност и енергиен мониторинг е подходящо за:


Бенефициенти по програма BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Търговци на ток, желаещи да предоставят иновативна услуга на своите клиенти

Хотелиери

Магазини и търговци на дребно

Производители

Общини и публични сгради

Proptech, фасилити мениджъри, професионални домоуправители

Области на приложение

Ползи за клиента


Профил на консумация/профил на генерираната енергия;

Незабавни нотификации при превишаване на определен товаров профил;

Незабавно открива необичайно висока консумация. Директно алармира чрез мобилно приложение или email;

Прогнозира потреблението;

Достъп до всички показания 24/7;

Превенция на измами и кражби на ток.

Ползи за клиента

Клиенти и партньори


imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Свържете се с нас

Интерпред, ул. Драган Цанков 36,
блок А, етаж -1, офис 9-10,
София, България


E: sales@thingslog.com
P: (+359) 875 32 80 70