Безплатно онлайн обучение: Дистанционен отчет със следене на консумация

Чудите се как да вдигнете цената на имота, който продавате в периода на „епидемичната обстановка“? Научете нещо ново и интересно. Предлагаме Ви да изкарате едно кратко онлайн обучение и да се запознаете с различните технологии за дистанционно отчитане и по специално с дистанционното отчитане със следене на консумация.

Що е то дистанционен отчет?

Дистанционното отчитане на измервателни уреди не е новост. Възникнало е преди повече от 20 години с идеята ютилити компаниите да имат достъп до отчетните си уреди без да безпокоят своите клиенти.

По същество се състои от наставка, модул или логър за данни прикрепен към отчитащия механизъм на водомер, електромер, топломер или разходомер за газ.

Данните от отчетите са се предавали по радио мрежа към отчитащия, като опциите още от самото начало са били различни:

  • радио мрежа на частна честота и специално разработен радио модул за целта с предаване на голямо разстояние.
  • радио мрежа на публична честота и радио модул с mbus технология с възможност за предаване на данни на къси разстояния (50-100 m) максимум
  • предаване на данни по електропроводната мрежа (приложимо основно за ток)
  • предаване на данни по мобилна клетъчна мрежа (2,3,4G)

Какво се промени през последните няколко години?

През последните няколко години технологиите от сегмент IoT (Internet of Things) се развиха достатъчно, че да предложат и технологии за пренос на данни в публична отворена честотна лента на голямо разстояние с понижена консумация на енергия. По конкретно се появиха мрежите от сегмент LPWAN (Low Power Wide Area Network) и по конкретно:

  • LoRa – технология за радио предаване работеща върху отворен, публичен честотен спектър и изключително подходяща за дистанционен отчет
  • NB-IoT – технология, работеща върху клетъчната мрежа на мобилните оператори, пак изключително подходяща за дистанционно отчитане

Какво значи това за нас?

Напредъка в технологично отношение не остава незабелязан и за европейските институции и съответно бива отбелязан в така наречената препоръка за енергийна ефективност – 2012/27/ЕС и по конкретно в препоръките за нейното прилагане.

Казано по простичко, от гледна точка на енергийна ефективност и разумно изразходване на природните ресурси не е достатъчно някой да мине на 3 месеца и да ни отчете водомера, топломера или електромера, а е необходимо този процес да се случва на час или дори на по-кратък интервал от време и същевременно отчетените данни да бъдат достъпни в реално време както за отчетното дружество така и за крайния клиент.

Това е необходимо поради факта, че ако човек види сметката си за ток, вода, газ или топлина след месец или три, реално той, няма никаква идея защо е изразходил толкова и съответно му е трудно да прецени ефекта от една или друга конкретна мярка за енергийна ефективност.

Съответно, ако има възможност да си гледа отчетите в реално или близко до реалното време, човек се усеща и взема мерки, съответно пести повече и хаби по-малко.

ThingsLog – що е то

Хващайки вълната на подобни тенденции преди около 4 години екипа на ThingsLog разработи решение за отчитане и следене на консумация. Решението се състои от:

Умен водомер

Лектора?

Николай МиловановОбучението ще бъде проведено от д-р. Николай Милованов – продуктов мениджър в ThingsLog. Николай е инженер с над 15 години опит в телекомуникациите, решенията за наблюдение на мрежи и софтуерните технологии. Преди ThingsLog Николай е заемал разнообразни инженерни позиции в компании като Globul/Telenor, Deutsche Telecom, Интраком Телком, SevOne, Comptel и Nokia. Работил е като консултант за Deloitte и BMW. През последните 8 години Николай неизменно е и преподавател по мрежови и софтуерни технологии в Нов Български Университет.

За кого е подходящо?

Онлайн обучението е подходящо за строители и инвеститори в нови сгради, за домоуправители и фасилили мениджъри, за брокери и агенти на недвижими имоти.

Кога ще се проведе и как да се запишем

Онлайн обучението ще се проведе на 28ми май от 15:30 и на 17ти юни от 18:30

Share:

Facebook
LinkedIn

Последни публикации

ThingsLog получи ЕСУ оценка В

ThingsLog участва в традиционното проучване на ICAP CRIF Bulgaria, свързано с нефинансовия отчет на компанията. Като пазарен лидер в решенията за кредитен риск и бизнес

Решение за мониторинг на ток и вода като способ за контрол и безопасност във фабрика за пелети

Клиентът Аксел трейд, Самоков избра ThingsLog, като технологичен партньор, с когото да реализира свой проект за енергийна ефективност. Анализ на нуждите на клиента Нашият консултантски

ThingsLog статия

Как да управляваме потреблението на електроенергия и да намалим разходите си?

Електроенергията е критичен компонент за индустрии от всякакъв мащаб. Разходите за електроенергия растат сериозно през последните две десетилетия, което прави все по-голяма за предприятията нуждата,

EnglishFrench