21 декември 2022

водопровод

ThingsLog система за своевременно/бързо установяване на наличие на големи аварии по водопроводната мрежа на населено място

Внедряването на система за мониторинг на параметрите на работа на една ВиК система, дори при стари и големи водопроводни мрежи е лесно с решенията на

Прочетете повече »
English