Как да пестим вода

Водата е в основата на живота и е безценен природен ресурс. По-малко от 1% от водата на Земята може да се използва за пиене. Всеки един от нас може да допринесе за съхраняването й, като я използва разумно. По данни на ООН над 1 млн. души на планетата нямат достъп до чиста питейна вода.

Read more