Комунален сектор

Автоматизация на отчитане на потреблението

ThingsLog предлага универсално решение за комунален сектор при отчитане на потреблението на вода, газ, електричество през GSM, LoRaWAN™ и NB-IoT. Нашата платформа предоставя умен подход за анализ и визуализация на данни. Интегрирането на външни приложения е възможно.

Създаване на индивидуален профил за потребление

Предлагаме Ви едно по-добро разбиране за индивидуалната консумация на Вашите клиенти. Възможност за предвиждане на потреблението и нотификация при аномалии.

Откриване на кражби и злоупотреба

За съжаление, някои потребители на комунални услуги са готови на всякакви незаконни методи, с които да консумират безплатно. Помагаме на комуналния сектор решение, с което да разкрива тези случаи и да вземе адекватни мерки, с което да намали загубите заради кражба.

Устройства с неправилен дебит

За точното отчитане е нужно всяко устройство да бъде с правилния дебит. Всяко отклонение води до неточности при отчитането на водопотреблението (понякога големи).

Откриване на развалени или манипулирани устройства

Клиентите Ви ще се оплачат, ако сметката им е твърде висока, но не и ако им е твърде ниска. Някои потребители активно и целенасочено манипулират отчитащите устройства с цел да избегнат истинската цена за своята консумация.

Устройства с неправилен дебит

Спестете си разходи и проблеми по отчитането на тези устройства. Сега вече можете да събирате данни по мрежата от вашия компютър.

Допълнителна услуга относно консумацията за Вашите клиенти

Някои от Вашите клиенти са готови да платят допълнително за спокойствието, че не се краде от тяхна месечна сметка за потребление. Ние Ви даваме възможността да получите допълнителни доходи от продажбата на допълнителни услуги на Вашите клиенти.

Вашият коментар

EnglishFrench