Комунален сектор

Вода / Електричество / Газ

Ползи


Автоматизация на отчитане на потреблението

ThingsLog предлага универсално решение за отчитане на потреблението на вода, газ, електричество през GSM, LoRaWAN™ и NB-IoT. Нашата платформа предоставя умен подход за анализ и визуализация на данни. Интегрирането на външни приложения е възможно.

ПолзиСъздаване на индивидуален профил за потребление

Предлагаме Ви едно по-добро разбиране за индивидуалната консумация на Вашите клиенти. Възможност за предвиждане на потреблението и нотификация при аномалии.

ПолзиОткриване на кражби и злоупотреба

За съжаление, някои потребители са готови на всякакви незаконни методи, с които да консумират безплатно. Помагаме Ви да разкриете тези случаи и да вземете адекватни мерки, с което да намалите загубите заради кражба.

ПолзиОтчитане на устройства с труден достъп

Спестете си разходи и проблеми по отчитането на тези устройства. Сега вече можете да събирате данни по мрежата от вашия компютър.

ПолзиОткриване на развалени или манипулирани устройства

Клиентите Ви ще се оплачат, ако сметката им е твърде висока, но не и ако им е твърде ниска. Някои потребители активно и целенасочено манипулират отчитащите устройства с цел да избегнат истинската цена за своята консумация.

ПолзиУстройства с неправилен дебит

За точното отчитане е нужно всяко устройство да бъде с правилния дебит. Всяко отклонение води до неточности при отчитането (понякога големи).

ПолзиДопълнителна услуга относно консумацията за Вашите клиенти

Някои от Вашите клиенти са готови да платят допълнително за спокойствието, че не се краде от тяхна месечна сметка за потребление. Ние Ви даваме възможността да получите допълнителни доходи от продажбата на допълнителни услуги на Вашите клиенти.

ПолзиОткриване на течове и уведомление

Съществена помощ с откриването на течове във Вашата мрежа като ВиК оператор.

Ползи

Свържете се с нас

Интерпред, ул. Драган Цанков 36,
блок А, етаж -1, офис 9-10,
София, България


E: sales@thingslog.com
P: (+359) 875 32 80 70