Услуги

Нашето предложение


Ние предлагаме цялостна услуга за наблюдение на консумацията на комунални услуги и превантивна поддръжка на сгради и съоръжения. Услугата се базира на собствени решения за дистанционно отчитане, енергиен команден център и екипи за превантивна и активна поддръжка.

Дистанционен отчет

Дистанционен отчет

Ние предлагаме универсално решение за дистанционно отчитане с наблюдение на комунални услуги – консумация на ток, вода, газ и топлинна енергия.

Енергиен команден център

Енергиен команден център

В случай, че нямате персонал, който да поеме наблюдението на параметрите на вашите сгради, нашия енергиен център може да предложи подобна услуга.

Превантивна и активна поддръжка

Превантивна и активна поддръжка

В допълнение предлагаме и превантивна и активна поддръжка на критични за вас имоти, сгради и съоръжения.

Ползи


Ползи
Елиминиране на проблемите с неочаквано високите сметки

Нашите устройства отчитат на чести интервали отчетните уреди и вие във всеки един момент знаете как се движи вашата консумация.

Нотификации при високи нива на консумация

Нотификации по email или на мобилно приложение – към вас директно или към нашия енергиен команден център.

Своевременно откриване на аварии

Авариите ги ловим по рязката промяна на даден наблюдаван от нас параметър или чрез получаване на нотификация от сензор. При откриване на авария уведомяваме съответните служби и отговорни лица.

Превантивни огледи и поддръжка

Превантивната поддръжка се състои от наблюдение на критични параметри, огледи на място на определен период от време и предписания, които трябва да бъдат изпълнени.

Разкриване на кражби и злоупотреба

Ако сте имали някога съмнението че някой може би краде от месечната Ви сметка, сега вече имате начин да проверите това със сигурност. Нашата система лови кражбите, а ние допълнително помагаме при разплитането на проблемите.

Откриване на повредени устройства

Отчетните устройства водомери, разходомери или електромери, неминуемо се повреждат и започват да отчитат неправилно. Ние помагаме на вас и вашия оператор своевременно да разберете това.

Отчитане на устройства със затруднен достъп

В някои случаи усилията или разходите нужни за отчитане диктуват то да се случва на много редки интервали. Сега вече може да си спестите тези проблеми или излишни разходи.

Поддръжка и наблюдение на критични съоръжения

Ние предоставяме наблюдение и превантивна поддръжка на трансформатори на средно напрежение, резервоари, дизелови агрегати, мостове и др. съоръжения.

Наблюдение на зони във мрежата на оператора

Имате загуби в преносната/разпределителна мрежа? Ние може да ви помогнем да ги в наблюдението и своевременното им откриване.

Получихме съобщението. Ще се свържем с Вас скоро!

Проявявате интерес?

Не се колебайте, свържете се с нас.


E: info@thingslog.com
P: (+359) 875 32 80 70