Услуги

Отдалечено наблюдение и контрол

Нашето предложение


Ние предлагаме множество решения за наблюдение и контрол като услуга. Предимствата на решението се ползват веднага, а разхода за това е разсрочен във времето.

Дистанционен отчет

Дистанционен отчет

Ние предлагаме универсално решение за дистанционно отчитане с наблюдение на комунални услуги – консумация на ток, вода, газ и топлинна енергия.

Енергиен мониторинг

Енергиен мониторинг

Енергийна ефективност няма как да бъде постигната без енергиен мониторинг.Ние ви предоставяме система за енергиен мониторинг и контрол на разходите за ток и газ като услуга.

Превантивна поддръжка и наблюдение

Превантивна поддръжка и наблюдение

Наблюдение, управление и превантивна поддръжка на критични за вас имоти, сгради и съоръжения.

Наблюдение и контрол на качеството на въздуха

Наблюдение и контрол на качеството на въздуха

Наблюдение на качеството на въздуха и околната среда: ФПЧ, гама фон, CO2, NO2, SO2, озон, температура, налягане и др.

Наблюдение и контрол на водопотребление

Наблюдение и контрол на водопотребление

Решението включва отдалечено наблюдение на дебит, налягане, ниво, контрол на клапани, помпи и други съоръжения.

Ползи


Ползи
Елиминиране на проблемите с неочаквано високите сметки

Нашите устройства отчитат на чести интервали отчетните уреди и вие във всеки един момент знаете как се движи вашата консумация.

Нотификации при високи нива на консумация

Нотификации по email или на мобилно приложение – към вас директно или към нашия енергиен команден център.

Своевременно откриване на аварии

Авариите ги ловим по рязката промяна на даден наблюдаван от нас параметър или чрез получаване на нотификация от сензор. При откриване на авария уведомяваме съответните служби и отговорни лица.

Превантивни огледи и поддръжка

Превантивната поддръжка се състои от наблюдение на критични параметри, огледи на място на определен период от време и предписания, които трябва да бъдат изпълнени.

Разкриване на кражби и злоупотреба

Ако сте имали някога съмнението че някой може би краде от месечната Ви сметка, сега вече имате начин да проверите това със сигурност. Нашата система лови кражбите, а ние допълнително помагаме при разплитането на проблемите.

Откриване на повредени устройства

Отчетните устройства водомери, разходомери или електромери, неминуемо се повреждат и започват да отчитат неправилно. Ние помагаме на вас и вашия оператор своевременно да разберете това.

Отчитане на устройства със затруднен достъп

В някои случаи усилията или разходите нужни за отчитане диктуват то да се случва на много редки интервали. Сега вече може да си спестите тези проблеми или излишни разходи.

Поддръжка и наблюдение на критични съоръжения

Ние предоставяме наблюдение и превантивна поддръжка на трансформатори на средно напрежение, резервоари, дизелови агрегати, мостове и др. съоръжения.

Наблюдение на зони във мрежата на оператора

Имате загуби в преносната/разпределителна мрежа? Ние може да ви помогнем да ги в наблюдението и своевременното им откриване.

Свържете се с нас

Интерпред, ул. Драган Цанков 36,
блок А, етаж -1, офис 9-10,
София, България


E: sales@thingslog.com
P: (+359) 875 32 80 70