Набюдение на температура

Мониторинг на аналогови сензори с ниска мощност

Описание на решението


Мониторинг на аналогови сензори с ниска мощност, е режим на мониторинг, при който IoT дейта логъра с ниска мощност е в състояние да получи измервания от „мощни” аналогови сензори с минимална консумация на енергия. Това е изключително полезно за измерване на околната среда на места, където няма електрозахранване.

Как работи?

Дейта логъра на ThingsLog е устройство с ниска мощност с потребление на енергия в порядък на няколко микро ампера. В сравнение с Thingslog дейта логъра, типичният аналогов сензор за температура, влажност, налягане и други, има консумация на 100 пъти повече мили ампера. Така че единственият начин да се направят измерванията с ниска мощност е с дейта логър, който може да осигури захранване от вътрешна или външна батерия към сензора за кратък период от време.

Дейта логъра на Thingslog има параметър за настройка на времето, който определя времето, необходимо от сензора за стабилизиране и осигуряване на точен измервателен изход.

Логърът осигурява захранване за сензора за няколко милисекунди, което е достатъчно за измерването.

След прочитане на показанията, те се съхраняват във вътрешната памет на логъра. Логърите имат конфигурируем интервал на предаване. След достигането им, устройството се събужда и предава всички събрани показания на сензора към платформата на Thingslog.

Какво може да се наблюдава?

С дейта логър в режим на работа с ниска мощност може да наблюдавате:


Налягане в тръби или резервоари

Ниво в резервоари с гориво, природни езера и реки

Температура и влажност

Нива на киселинност

Наличен кислород

Мътност

Соленост

Много други сензори, които все още не сме срещали

Какво може да се наблюдава?

Решението е полезно за:


Комунални дружества за вода, газ и отопление, които искат да наблюдават налягането и температурата в тръбите си

Крайни клиенти, които желаят да контролират параметрите на комуналните услуги, които използват

Системни, готови да предложат решения на която и да е от първите две групи

Разсадници, рибарници

Всички останали, които биха искали да наблюдават нещата за удоволствие

Решението е полезно за:
Следенето и контролът на аналогови сензори с ниска мощност никога не са били толкова лесни!
Готови ли сте да започнете?
Поискай оферта