Телеком и мрежови оператори

Търсите интелигентно IoT решение за дистанционен отчет и наблюдение на консумация на ток, газ или вода, което да предложите като допълнение към вашето съществуващо продуктово портфолио?


ThingsLog е платформа за интелигентно следене на консумация
базирана на GSM/NB-IoT и LoRaWANTM логери за данни,
които лесно могат да бъдат интегрирани със съществуващата Ви мрежа.

Интеграция със съществуващи мобилни мрежи – 2G, 3G, 4G

ThingsLog ви дава възможност за интеграция със съществуващата мрежа и предоставянето на IoT услуги без допълнителна инвестиция в мрежова инфраструктура.
Предоставяне на услуги върху NB-IoT и LoRaTM

NB-IoT е нов стандарт за предоставяне на интелигентни услуги с понижена консумация на енергия върху телеком мобилна мрежа. LoRaTM е конкурентна технолгия предоставяща подобни възможности. ThingsLog проектира и произвежда самостоятелно своите логери за данни и работи еднакво добре NB-IoT и LoRaTM. По този начин ви предоставяме максимална гъвкавост – една услуга, еднакво добре работеща върху всеки един вид мрежа.
Продайте допълнителни услуги на база на алармите, генерирани от нашата платформа

Всеки би желал да узнае за настъпващ теч в неговото жилище. ThingsLog ще ви позволи да предложите допълнителна услуга за уведомяване на вашите клиенти при настъпване на теч, висока консумация, консумация когато не са вкъщи или кражба на енергия.

Интелигентното отчитане и следене на консумацията никога не е било толкова лесно!
Готови ли сте да опитате?
ПОИСКАЙ ОФЕРТА