Дистанционно наблюдение на водоеми и резервоари

Дистанционен мониторинг на ниво и обем на резервоари, кладенци, язовири, водоеми и канали

Описание на решението


Решението на Thingslog за дистанционен мониторинг на нива и обеми, се състои от логър за данни с GSM, NB-IoT или LoRa/LoRaWAN, нивомер, платформа и мобилен app. То ви позволява да следите отдалечено нивото и обема на резервоара и/или водоема по всяко едно време и да получите моментални известия при достигане на дадено ниво или обем.

Как работи?

Решението се базира на платформа Thingslog, нивомери  и собствени логъри за данни.

Нашите логъри работят дълги години на батерии и са идеално решение за наблюдение на резервоари, язовири и водохващания на отдалечени или труднодостъпни места. Решението е енергийно независимо, което го прави перфектното за трудно достъпни точки на измерване.

Решението следи нивото на резервоара, чрез един от следните видове сензори:

  • Buey (поплавък) сензор – приложим, когато се изисква уведомяване, след като се достигне определено ниво
  • Ултразвуков датчик – удобен метод за наблюдение на открити канали и нива там където има захранване или възможност за поставяне на слънчев панел.
  • Потопяем сензор за налягане (нивомер) – най-добрия начин за измерване на ниво. Приложим за всякакви резервоари с вода, дизел, мазут и др.

Логърът за данни прочита сензора на определен интервал от време и записва в паметта си направеното измерване. Ако е измерването е под или над дадени прагови стойности логъра влиза в SCADA режим и изпраща данните и мигновена аларма. В момента, в който нивото се върне в нормални граници, се изпраща ново съобщение.

Независимо дали има или няма аларми, на определен конфигурируем период от време се изпращат всички отчети записани в паметта на логъра. 

Устройството има достатъчно памет да измерва нивото на минута и да изпраща данни два пъти или дори веднъж на ден.

Къде се съхраняват данните?

Веднъж изпратени данните се съхраняват във система ThingsLog. 

Система ThingsLog

Система ThingsLog

ThingsLog е облачно приложение, работещо в Amazon. 

То получава данните от множество логъри и умни сензори и измервателни устройства. 

Данните постъпват по различни канали – LoRa, NB-IoT, GSM дори използваме и технологии като WiFi, Thread и BLE.

Веднъж постъпили те се анализират и записват в нашите бази данни. 

Как изглежда?

Потребителите имат достъп до тях през мобилно приложение или интуитивен уеб SCADA интерфейс. 

Nabludenie na debit i nivoПример за визуализация на резервоар и отток от него

В допълнение един или повече потребители могат да достъпват данните във всеки един момент на мобилно приложение или таблет. 

Умен дистанционен отчет

Изглед от мобилното приложение на ThingsLog

Нотификациите се изпращат до всички потребители на мобилното приложение, а също и по email или в реално време на дашборд на оператор.

Области на приложение

Решението първоначално e разработено за наблюдение на отдалечени водохранилища в малки населени места. След това е надградено за мониторинг на дизелови резервоари и предотвратяване на течове / кражби, чрез добавяне на прецизни сензори за налягане с ATEX сертификат. Примерни приложения:


Резервоари за питейна вода

Резервоари с гориво

Следене на нива на реки и канали

Следене на консумацията на вода на животни

Наблюдение на сондажни кладенци

Системи за ранно оповествяване на наводнения

Наблюдение на водохващания

Наблюдение на язовири и естествени езера

Области на приложение

Ползи за клиента


Следене на нивото/обема 24/7;

Незабавно сигнализиране при достигане на предварително зададени нива. Известяване на клиента по имейл или чрез мобилно приложение;

Незабавно откриване на рязко спадане на нивото на горивото (кражба или изтичане).

Комбиниран мониторинг на ниво и други параметри – поток, температура, влажност, киселинност, соленост и други.

Ползи за клиента
Наблюдението на резервоари никога не е било толкова лесно!
Готови ли сте да започнете?
Поискай оферта