Дистанционно наблюдение на нивомери

Дистанционен мониторинг на ниво и обем на резервоари, кладенци и язовири

Описание на решението


Решението на Thingslog за дистанционен мониторинг на нива и обеми, се състои от логър за данни с GSM, NB-IoT или LoRa/LoRaWAN, нивомер, платформа и мобилен app. То ви позволява да следите отдалечено нивото или обема по всяко едно време и да получите моментални известия при преминаване на дадено ниво или обем.

 

Как работи?

Решението се базира на платформа Thingslog, нивомери  и собствени логъри за данни.

Нашите логъри работят дълги години на батерии и са идеално решение за наблюдение на резервоари, язовири и водохващания на отдалечени или труднодостъпни места. Решението е енергийно независимо, което го прави перфектното за трудно достъпни точки на измерване.

Решението следи нивото на резервоара, чрез няколко различни сензора:

  • Потопяем сензор за налягане (нивомер)
  • Buey (поплавък) сензор – приложим, когато се изисква уведомяване, след като се запише определено ниво (поддържат се две нива). Логърите алармират, веднага след като сензорът заснеме предварително отчетено ниво. Потребителите се известяват чрез е-мейл или мобилно приложение.
  • Ултразвуков датчик – за наблюдение на открити канали или нива където е неприложима употребата на потопяем нивомер.

 

Области на приложение

Решението първоначално e разработено за наблюдение на отдалечени водохранилища в малки населени места. След това е надградено за мониторинг на дизелови резервоари и предотвратяване на течове / кражби, чрез добавяне на прецизни сензори за налягане с ATEX сертификат. Примерни приложения:


Резервоари за питейна вода

Резервоари с гориво

Следене на нива на реки и канали

Следене на консумацията на вода на животни

Наблюдение на сондажни кладенци

Системи за ранно оповествяване на наводнения

Наблюдение на водохващания

Наблюдение на язовири и естествени езера

Области на приложение

Ползи за клиента


Следене на нивото/обема 24/7;

Незабавно сигнализиране при достигане на предварително зададени нива. Известяване на клиента по имейл или чрез мобилно приложение;

Незабавно откриване на рязко спадане на нивото на горивото (кражба или изтичане).

Комбиниран мониторинг на ниво и други параметри – поток, температура, влажност, киселинност, соленост и други.

Ползи за клиента
Наблюдението на нивомери никога не е било толкова лесно!
Готови ли сте да започнете?
Поискай оферта