Контролирай и следи потреблението на своите AirBnB гости с ThingsLog

Всеки Airbnb хост трябва да се съобразява с разходите за ток, отопление и вода на своя имот. Read more

ThingsLog платформа и мобилно приложение

Няколко думи за дистанционното отчитане

Има различни начини за извършване на дистанционен отчет на водомери, електромери топломери и разходомери за газ. Read more