Наблюдение на ДМА зони

Индивидуално решение за дистанционен мониторинг на дебит и налягане във ВиК мрежи

Описание на решението


Наблюдението и управлението на дебит и налягането в тръбите на ВиК операторите е от съществено значение за осигуряване на питейна вода и намаляване на търговските загуби.

Как работи?

Решението се базира на Thingslog дейта логъри в режим на работа с ниска мощност с мрежова свързаност LoRa, 2G, NB-IoT. Всеки логър е със CE сертификат и има IP68 прахо и влаго защита. Към който и да е от логърите  могат да бъдат прикрепени до два измервателни уреда с импулсни изходи (водомери или разходомери) и до два датчика за налягане. Датчиците за налягане може да имат аналогови токови или напреженови изходи. В допълнение всеки логър може да бъде поръчан и с до два командни изходи за управление на помпи и други външни системи.

Сензорите за налягане, които използваме, имат IP68 и са подходящи за прецизен мониторинг на налягането – решението се базира на различни сензори за налягане чрез аналогови входове с ток (4-20mA). Платформата има заложена формула, преобразуваща mA в барове или атомсфери и след това да обърнете тези показатели в нива или обем.

В случай, че решението се доставя с логър за данни в режим на работа с ниска консумация, логърът ще се задейства в определен интервал от време, ще осигури захранване на сензорите за налягане, ще изчака определено време за настройка на сензора и ще измери стойността. Ако е необходима честота на наблюдение на сензора в реално време на 1 секунда, 10 секунди или дори по-малко от секунда, логърите ще се нуждаят от 12 V или 24 V захранване. Системата може да работи и със слънчева енергия, в случай, че се постави слънчев панел в близост до сензора.

Показанията на сензора ще се съхраняват във вътрешната памет на логъра и ще бъдат препратени към Thingslog платформата през определено време. Платформата ще съхранява стойностите, ще ги анализира и ще задейства известия при достигане на предварително зададени прагове. Ако е необходима отдалечена интеграция, Thingslog може да изпрати показанията на логъра, чрез стандартна http / https интеграция към външна платформа. Thingslog има разработен REST API за комуникация с външни платформи.

Области на приложението

Управлението на дебита и налягането в мрежите на ВиК операторите и топлофикационните дружества е от основно значение за осигуряване на безопасна питейна вода или качествена услуга за отопление. Загубата на налягане може да доведе до замърсяване на разпределителната система. Увеличения дебит може да значи кражба или теч. Колебанията в налягането може да повлияат на физическата цялост на тръбите. Напрежение в налягането води до допълнителни течове и ремонти. Интелигентното управление на налягането спестява средства и спомага за минимизиране на цената. Точните данни за налягането позволяват на потребителите да намалят обема на течове, разходи за енергия, разходи за поддръжка на системата, оплаквания от клиенти и проблемите с качеството на водата. Решението е подходящо за:


ВиК оператори

Топлофикационни дружества

Производители на ток

Системни интегратори във ВиК или енергийния сектор

Клиенти, които биха искали да наблюдават дебит и налягане на водата, доставена им от комуналните дружества.

Области на приложението

Ползи за клиента


Намаляване на загубата на вода в преносната мрежа

Определяне на потенциални повреди, свързани с колебанията в налягането, които могат да доведат до значителни разходи за ремонт

Намаляване на енергийните разходи

Подобряване на обществената безопасност

Ползи за клиента
Следенето и контролът на налягането никога не са били така лесни!
Готови ли сте да започнете?
Поискай оферта