Публичен сектор

Ползи


Намаляване на разходите за ток, вода и газ

ThingsLog профилира консумация в обществените сгради и ви помага да спестите около 30% от тях.

ПолзиОткриване на течове и повишена консумация

Течовете и авариите са неизменна част от всеки един производствен процес. Ние ги откриваме и Ви съобщаваме за тях.

ПолзиОткрийте течащите мивки и тоалетни

Течащи мивки и тоалетни са чест проблем във всяка обществена сграда. Ние можем да ги открием и да ви уведомим за проблема.

ПолзиКражби

За съжаление, някои потребители са готови на всякакви незаконни методи, с които да консумират безплатно. Помагаме Ви да разкриете тези случаи и да вземете адекватни мерки, с което да намалите загубите поради кражба.

Ползи
Интелигентното следене и отчитане на консумация никога не е било толкова лесно!
Готови ли сте да опитате?
Поискай Оферта