Продукти

Ние произвеждаме мобилни логери за данни


за измерване на устройства с импулсен изход (водомери, разходомери или електромери) или на аналогови сензори (налягане, температура, влажност, тегло)

LPMDL-1101 GSM / GPRS логер

LPMDL-1101 е нискоенергиен, мобилен логер за данни с GSM предавателен модул, предназначен за наблюдение на консумация на ток, газ, вода и външни IoT сензори (налягане, температура, влажност тегло и д.р). Отличава се със следните характеристики

 • Честотни ленти: 850/900/ 1800/900MHz
 • 2 аналогови порта 4..20 mA
 • 2 цифрови порта за измерване на импулси
 • 2 допълнителни порта за ON/OFF сензори или прекъсвачи
 • 12 bit АЦП / прецизност на измерването 0.5%
 • IP68
 • Предлага се със оперативна памет и със или без EEPROM
 • Предлага възможност за настройка на периодите на измерване и предаваме
 • Може за отдалечена реконфигурация
 • Възможност да измерва на минута и да предава данни веднъж на ден
 • 6 µA консумация на енергия в “заспало състояние”
 • Пренос на данни върху 2G/GSM/GPRS
 • Живот на батерията 5 години + (6000 трансмисии)
 • Възможност за подмяна на батерия
 • Възможност за интеграция с външни приложения през REST програмен интерфейс

Ние произвеждаме мобилни логери за данниLPMDL-1102 NB-IoT логер

LPMDL-1102 е нискоенергиен, мобилен логер за данни с NB-IoT предавателен модул, предназначен за наблюдение на консумация на ток, газ, вода и външни IoT сензори (налягане, температура, влажност тегло и др.). Отличава се със следните характеристики

 • Честотни ленти: B1/B3/B8/ B5/B20/B28
 • 2 аналогови порта 4..20 mA
 • 2 цифрови порта за измерване на импулси
 • 2 допълнителни порта за ON/OFF сензори или прекъсвачи
 • 12 bit АЦП / прецизност на измерването 0.5%
 • IP68
 • Предлага се със оперативна памет и със или без EEPROM
 • Предлага възможност за настройка на периодите на измерване и предаваме
 • Може за отдалечена реконфигурация
 • Възможност да измерва на минута и да предава данни веднъж на ден
 • 6 µA консумация на енергия в “заспало състояние”
 • Пренос на данни върху LTE NB-IoT
 • Живот на батерията 10 години + (12000 трансмисии)
 • Възможност за подмяна на батерия
 • Възможност за интеграция с външни приложения през REST програмен интерфейс

Ние произвеждаме мобилни логери за данниLoRa™/LoraWAN™ логер за данни

LPMDL-1103 Lora™/LoraWAN™ е данни е логер на данни с насоченост към наблюдение на консумация. Подходящ за наблюдение на две отчетни устройства едновременно. Характеристики:

 • Честотни ленти 434/868 MHz
 • 2 цифрови входа за броене на импулси
 • Пренос на данни по LoRaTM/LoRaWANTM мрежа с обхват от 15 km. Люлин – Младост ☺
 • Възможност за едовременно отчитане на два водомера, разходомера или електромера
 • Възможност за отчитане на 5 минути и пренос на данните на всеки няколко часа
 • Живот на батерията 10 години + (12000 предавания)
 • Възможност за подмяна на батерията
 • IP68
 • Възможност за преконфигуриация по ефира
 • Поддържа свободната IoT мрежа TheThingsNetwork
 • Възможност за интеграция с външни платформи през REST API

Ние произвеждаме мобилни логери за данни
Контролът на разходите за комунални услиги
никога не е бил толкова лесен
Поръчай Сега