Наблюдение на водопотребление

Анализира потреблението, предоставя аналитични графики и идентифицира необичайни събития с точност близка до реално време

Дистанционно наблюдение на водопотреблението потреблението е подходящо за производства, големи търговски площи, жилищни и офис сгради, затворени комплекси и строителни инвеститори.

Възможности

Платформата събира данни и уведомява за необичайни събития. Чрез услугата за мониторинг се анализира вашето потребление и се предлагат опции за оптимизация

  • Специализиран хардуер за следене на потреблението – умен водомер или логер/четец

  • Облачна платформа и мобилно приложение

  • Навременно известяване при течове и аварии

  • Отчети на интервали от време по Ваш избор (например 5 или 15 мин.)

  • Известие при не нулева консумация (теч)

  • Дистанционен отчет към ВиК оператор

Основни предимства

Основно предимство на решението за  умно измерване на потреблението на вода е предоставянето на дистанционен отчет, включително и на ВиК дружества и навременно откриване на течове или злоупотреби. 

Идентификация и намалено време за реакция при течове. Известяване и алармиране необичайна консумация

Данни за ключови решения относно потреблението на вода

Положително въздействие върху околната среда

Решение за наблюдение на водопотребление

Решението за отдалечено отчитане на водопотреблението на ThingsLog дава възможност за следене на показанията почти в реално време, като позволява и наблюдение на вече монтирани уреди (retrofitting), както и използване на умен водомер, директно интегриран с платформата на ThingsLog.

Всички данни се предават и съхраняват в облачна платформа с индивидуални достъпи. Месечният отчет съхранен на платформата може да бъде предоставен на ВиК оператора по легитимен и одобрен начин. Информацията за всеки потребител и общо за сградата е налична и на мобилно приложение. 

Решението дава възможност да се следят показателите на всеки отделен потребител (пр. едно домакинство), както и на общия водомер. По този начин се осигурява пълна прозрачност на потреблението на вода, наличие на течове или недобросъвестни практики.

Платформата дава възможност не само за следене на консумацията, но също така и за активното й управление. Конфигурират се различни аларми, които да сигнализират за необичайна консумация по определени показатели.

За повече информация и конкретно предложение за вас:

EnglishFrench