Наблюдение на водопотребление

със следене на консумация, аларми
и възможност за автоматичен контрол и управление

Описание на решението


Модерно решение за умен дистанционно наблюдение на водопотребление с възможност за дистанционен отчет, аларми за течове и аварии и автоматично засичане на течове и аварии. Решението е насочено към стопански потребители, които биха желали да държат под контрол разходите си за вода и канал.

Описание на решението
Наблюдение на вече монтирани уреди

Решението не изисква подмяна на съществуващите водомери и топломери.

Автоматизация и контрол

В случай на теч или авария чрез решението на ThingsLog може да спре водо-подаването и да извести за това.

Модули за дистанционен отчет

Ако имате множество точки за отчитане в една сграда може да предложим ефективно и ценово оптимално решение за дистанционно отчитане и наблюдение.

Платформа ThingsLog

Нашата платформа получава данните, съхранява ги и ви дава възможност да ги прегледате. Ние предоставяме месечния отчет на вашия ВиК оператор и топлинен счетоводител.

Мобилно приложение

Вие следите вашата консумация на ThingsLog мобилно приложение, където следите профила си на потребление и получавате нотификации.

Аларми и нотифкации

Страх Ви е, че винаги може да се случи авария или теч? Че поливната система вечно тече? С ThingsLog няма проблем, ние ще ви уведомим за всяко настъпило събитие.

Клиенти и партньори


imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Изтеглете пълната документация

Наблюдението и контролът на разходите за вода никога не са били толкова лесни!
Готови ли сте да започнете?
Поискай оферта