LoRa/LoRaWAN логър за данни

за измерване на дебит, налягане, ниво и др.

Професионален нискоенергиен логър за данни


Подходящ за дистанционен отчет и наблюдение на водопотребление, топлинна и електроенергия, налягане, ниво, хидроложки измервания и д.р.

LPMDL-1103 LoRa/LoRaWAN логър за данни

Характеристики:

 • Честотни ленти 434/868 MHz
 • 2 цифрови входа за броене на импулси
 • Пренос на данни по LoRaTM/LoRaWANTM мрежа с обхват от 15 km.
 • Възможност за едовременно отчитане на два водомера, разходомера или електромера
 • Възможност за отчитане на 5 минути и пренос на данните на всеки няколко часа
 • Живот на батерията 10 години + (12000 предавания)
 • Два алармени входа за свързване на ON/OFF сензори – за отворена врата, за наводнение и д.р.
 • Възможност за подмяна на батерията
 • IP68
 • Възможност за преконфигуриация по ефира
 • Поддържа частни и глобални LoRa IoT мрежи включително и TheThingsNetwork
 • Възможност за интеграция с външни платформи през REST API

Професионален нискоенергиен логър за данни
Имате интерес?
Направи запитване