Промишлени предприятия

savings thingslog section image

Оптимизиране на разходи за комунални услуги - ток, вода и газ

ThingsLog ще профилира вашата консумация и ще можете да корелирате коректно всеки разходите за комунални услуги като ток, газ и вода спрямо нуждите на вашето производство. На базата на тази информация ще можете да оптимизирате разходите си.

Откриване на течове и повишена консумация

Течовете и авариите са неизменна част от всеки един производствен процес. С решението на ThingsLog за производствения сектор ще идентифицирате и отстранявате бързо течове, без големи загуби на пари и материална база.

Man fixing kitchen sink
hand grabbing light bulb

Кражби

Винаги сте се чудели дали някой не ви краде или дали персонала не си мие колите с вашата вода? Считате че доставчика на ток, вода или газ не ви отчита правилно? Ние ще Ви позволим да си отговаряте сами на подобни въпроси и съответно да реагирате своевременно.

Автоматизации

Има неща, които бихте желали да автоматизирате във вашия производствен процес. Никой не ще да го направи на разумна цена? Е ние можем. Нашите устройства отчитат не само консумация, но и могат да измерват всеки един вид аналогов сензор (налягане, температура, обем, тегло) и да се интегрират и подават сигнали на различни видове устройства – комутатори, контакти, различни видове задвижки.

hand grabbing light bulb
EnglishFrench