Производствен сектор

Вие желаете да сте максимално ефективни в начина по-който оползотворявате природни ресурси. Вашият бизнес се нуждае от ток, газ и вода?

Ползи


Намаляване на разходите за ток, вода и газ

ThingsLog ще профилира вашата консумация и ще можете да корелирате коректно всеки разходите за ток, газ и вода спрямо нуждите на вашето производство. Знаейки това ще можете и да ги оптимизирате.

ПолзиОткриване на течове и повишена консумация

Течовете и авариите са неизменна част от всеки един производствен процес. Ние ги откриваме и Ви съобщаваме за тях.

ПолзиКражби

Винаги сте се чудели дали някой не ви краде или дали персонала не си мие колите с вашата вода? Считате че доставчика на ток, вода или газ не ви отчита правилно? Ние ще Ви позволим да си отговаряте сами на подобни въпроси и съответно да реагирате своевременно.

ПолзиАвотматизации

Има неща, които бихте желали да автоматизирате във вашия производствен процес. Никой не ще да го направи на разумна цена? Е ние можем. Нашите устройства отчитат не само консумация, но и могат да измерват всеки един вид аналогов сензор (налягане, температура, обем, тегло) и да се интегрират и подават сигнали на различни видове устройства – комутатори, контакти, различни видове задвижки.

Ползи
Започнете да наблюдавате и управлявате вашата консумация на енергия и ресурси сега!
Поискай оферта

Свържете се с нас

Интерпред, ул. Драган Цанков 36,
блок А, етаж -1, офис 9-10,
София, България


E: sales@thingslog.com
P: (+359) 875 32 80 70