Хотели и ресторанти

savings thingslog section image

Намалите разходите си за вода, електричество или газ

Детайлното разбиране за Вашия модел на потребление е първата и задължителна стъпка към оптимизация на разходите Ви.

Откривате течовете своевременно

Течовете са неизбежно зло – за тяхното бързо откриване и свеждане на щетите и загубите до минимум ThingsLog има специално решение за дистанционен монниторинг и отчитане на водопотреблението.

Man fixing kitchen sink
faucet or tap in restroom and toilet

Идентифицирате течащи мивки и тоалетни

Забравени мивки, течащи тоалетни или казанчета се сред най-честите причинители за високо водопотребление и загуба на пари. С нашето решение ще получите уведомление в тези случаи и ще елиминирате тези загуби.

Хващате кражби и злоупотреба

Имали ли сте някога подозрението, че се злоупотребява за Ваша сметка с консумацията на вода, електричество или газ? Или подозрение, че Ваш съсед се е включил „безплатно“ към Вашата консумация? Сега вече можете да разберете дали действително съществува злоупотреба и да вземете мерки.

hand grabbing light bulb
EnglishFrench