Дистанционен отчет и наблюдение на разходите за газ и отопление

Описание на решението


Решението за дистанционен отчет и наблюдение на разходите за газ и отопление на ThingsLog позволява на газо-разпределителните дружества и техните клиенти да следят дистанционно консумацията на газ. Системата е win-win тъй като оператора спестява разходи от отчитане, а клиента знае за какво плаща. Като бонус и двете страни получават сигнализация при теч или неизправност в мрежата. 

Как работи?

Решението се базира на изчисление на моментната консумация на газ въз основа на отчитане на кратки интервали на разходомерите за газ.

Отчетите се извършват не от човек, камера или от клиента, а от  регистратор на данни  (логър) свързан към импулсния изход на разходомера за газ. Импулсният изход генерира импулс при преминаване на определено количество газ – например 1 импулс = 0.1 m3 газ.

В логъра има брояч на импулси, който записва текущата си стойност на определен интервал от време – например всеки 10 минути. Това е отчет асоцииран с определено време.  Отчетите се съхраняват в паметта на логъра и се предават през LPWAN (Low Power Wan Area Network) мрежа. Нашите продукти поддържат два вида LPWAN мрежи – NB-IoT и LoRa и една конвенционална – 2G/GSM.

За разлика от традиционния дистанционен отчет, където отчетния уред излъчва „наблизо“, нашите логъри излъчват сигнали, които се предават на километри разстояние. Това ги прави особено подходящи за отчитане и следене на измервателни устройства разположени на трудно достъпни места. 

Всеки логър за данни може да отчита едновременно два броя разходомери за газ. Газовите измервателни уреди могат да се доставят от всеки производител, като единственото условие е да разполагат с импулсен изход. Данните се изпращат на платформа ThingsLog през конфигурируем интервал от време.

Елементите на решението отговарят на европейските директиви за безопасност, електромагнитна съвместимост и електро-безопасност и работа в взривоопасна среда.

След като показанията на отчетния уред бъдат получени от нашата платформа, те се анализират и се генерира профил на консумация. На база на профила се пресмятат и  изпращат и определени типове аларми като:

  • завишена консумация
  • завишен или намален моментен дебит
  • не нулева консумация

Системата автоматично следи и за нетипични събития като съпоставя данните от текущата консумация с консумацията през изминали периоди. 

Приложения

Решението е създадено за отдалечено отчитане и наблюдение на консумацията на газ и е предназначено за употреба както от страна на комуналните оператори газо-разпределителните дружества така и от техните клиенти. Сред нашите клиенти има:


газо-разпределителни дружества

газо-преносни дружества

производители

обществен сектор

домакинства

Приложения

Ползи за газовото дружество и клиентите му


Възможност за бързо и своевременно отчитане на абонатите

Отчет на места със затруднен достъп

Своевременно откриване на манипулирани разходомери

Намаление на жалбите от недоволни клиенти

Незабавно откриване на течове на газ

Засичане на завишен разход

Контрол на разходите за газ и отопление

Сравнения, анализи и прогнози

Ползи за газовото дружество и клиентите му
Следенето и контролът на разходите за газ никога не са били така лесни!
Готови ли сте да започнете?
Поискай оферта