Дистанционен отчет

на водопотребление

Описание на решението


Решението позволява на клиентите на ВиК операторите да получат гъвкаво и модерно решение за дистанционно отчитане на водопотребление с възможност за следене на консумацията на мобилен app.

Модерното решение за дистанционен отчет

Как работи

Ние предлагаме специализирани водомери,  с допълнителен отчетен модул за предаване на данни на голямо разстояние.

Данните се изпращат през  комуникационна радио мрежа чрез по LoRa или друга мобилна технология към платформа за дистанционен отчет – ThingsLog.

Потребителите получават достъп до тях през мобилно приложение и уеб портал.

Ако клиента е съгласен, ВиК оператора ги получава в табличен вид или чрез директна програмна интеграция.

Отчетни модули

Отчетни модули

Устройствата, които предлагаме са иновация на българския пазар. Те помагат на нашите потребители да:


Спестят пари

Те отчитат вашата консумация на минимални интервали от време и ви алармират при течове и аварии.

Отговарят на регулаторните изисквания

Устройствата имат всички нужни сертификати и отговарят в цялост на необходимите изисквания.

Помагат ви да следите вашата консумация

На минута, на час или на ден, няма проблем с ThingsLog

Инсталират се бързо лесно и удобно

Устройството и водомера идват предварително конфигурирани

Свързват се към всичко

Към тях можете да свържете както водомери така и електромери, топломери и сензори за теч, влага или температура

Струват толкова, колкото и традиционния дистанционен отчет

Софтуерна платформа

Нашата софтуерна платформа, получава данните от вашите водомери, обработва ги и ги визуализира


Логърите изпращат данни по радио мрежи

Данните се получават от платформата

Тя ги обработва и записва в база данни

След това пресмята дали в новополучените данни има аномалии във вашата консумация

Накрая платформата генерира аларми по email или към мобилното приложение

Потребителя винаги може да провери, консумацията си за изминал период в табличен и графичен вид

Софтуерна платформа
Мобилното приложение

Мобилното приложение

Нашето мобилно приложение е напълно безплатно за всеки наш потребител


Визуализира вашето потребление

в графичен или табличен вид

Уведомява ви за настъпили аномалии с вашето потребление

Получавате нотификации директно на вашия мобилен телефон

Предимства пред конкурентните решения

Решението е базирано на нова и по-модерна технология за дистанционно отчитане от голямо разстояние през LPWAN LoRa мрежа


Дистанционният отчет с възможност за следене на консумацията представлява силно оръжие в борбата с измамите и кражбите на вода

Гарантират се редовни отчети на водомерите, а от там се осигурява и коректо издаване на фактури на потребителите, за изразходваното от тях количество вода

Елиминира се възможността инкасаторите да допуснат грешки при отчитане показанията на водомера

Елиминира се възможността за загуба на данни за консумираната вода при въвеждане на тези данни от оператор в системите за фактуриране

Подобрява се комуникацията между клиент и ВиК оператор

Предимства пред конкурентните решения

Ползи за крайния потребител


Незабавно откриване на висока консумация. Директно алармира чрез мобилно приложение или и-мейл

Имате достъп до всички показания 24/7

Сравнява потоците и изчислява балансите на мрежата. Открива измами и течове

Прогнозира бъдещо потребление

Оптимизира водо-пренсоната мрежа

Открива неправилно оразмерени водомери и/или тръби

Създава потребителски клиентски профил

Подобрява потребителското потребление

Възможност за надграждане с включване към енергиен нок, превантивна и активна поддръжка

Ползи за крайния потребител

Области на приложение

Решението е подходящо за


Всяко едно българско домакинство

Строители и инвеститори в нови жилищни сгради

Хотелиери

Етажни собствености с желание за цялостна подмяна на решението за отчитане

Топлинни счетоводители

Професионални домоуправители

Области на приложение

Как да започнем?

Изтеглете нашето мобилно приложение


Мобилно приложение ThingsLog за дистанционен отчет и следене на консумация е публично достъпно в Google и Apple app магазини. Изтеглете приложението и се регистрирайте в платформа ThingsLog.

Ще получите достъп до примерен профил за следене на консумация.
Ако сте доволни от това, което виждате, поръчайте услугата пишейки ни на orders@thingslog.com