Умен дистанционен отчет

за ток, вода и топлина

Описание на решението


Решението е подходящо за блокове, бизнес центрове, офис сгради, молове да получат гъвкаво и модерно решение за цялостно дистанционно отчитане и разпределение на сметки за ток, вода, топлина и газ с възможност за следене на консумацията на мобилен app.

Модерното решение за дистанционен отчет

Как работи нашето решение?

  • Ние предлагаме специализирани водомери, електромери и топломери с допълнителен модул за предаване на данни на голямо разстояние.
  • Данните се изпращат през  комуникационна радио мрежа чрез по LoRa или друга мобилна технология към платформа за дистанционен отчет – ThingsLog.
  • Потребителите получават достъп до тях през мобилно приложение и уеб портал.
  • Ако клиента е съгласен оператора и/или топлинния му счетоводител ги получава в табличен вид или чрез директна програма интеграция.
Отчетни модули

Отчетни модули

Устройствата, които предлагаме са иновация на българския пазар. Те помагат на нашите потребители да:


Спестят пари

Те отчитат вашата консумация на минимални интервали от време и ви алармират при течове и аварии.

Отговарят на регулаторните изисквания

Устройствата имат всички нужни сертификати и отговарят в цялост на необходимите изисквания.

Помагат ви да следите вашата консумация

На минута, на час или на ден, няма проблем с ThingsLog

Инсталират се бързо лесно и удобно

Устройството и водомера идват предварително конфигурирани

Свързват се към всичко

Към тях можете да свържете както водомери така и електромери, топломери и сензори за теч, влага или температура

Струват толкова, колкото и традиционния дистанционен отчет

Софтуерна платформа

Нашата софтуерна платформа, получава данните от вашите водомери, обработва ги и ги визуализира


Логърите изпращат данни по радио мрежи

Данните се получават от платформата

Тя ги обработва и записва в база данни

След това пресмята дали в новополучените данни има аномалии във вашата консумация

Накрая платформата генерира аларми по email или към мобилното приложение

Потребителя винаги може да провери, консумацията си за изминал период в табличен и графичен вид

Софтуерна платформа
Мобилното приложение

Мобилното приложение


Визуализира вашето потребление

в графичен или табличен вид

Уведомява ви за настъпили аномалии с вашето потребление

Получавате нотификации директно на вашия мобилен телефон

Предимства пред конкурентните решения

Решението е базирано на нова и по-модерна технология за дистанционно отчитане от голямо разстояние през LPWAN LoRa мрежа


Дистанционният отчет с възможност за следене на консумацията представлява силно оръжие в борбата с измамите и кражбите на вода

Гарантират се редовни отчети на водомерите, а от там се осигурява и коректо издаване на фактури на потребителите, за изразходваното от тях количество вода

Елиминира се възможността инкасаторите да допуснат грешки при отчитане показанията на водомера

Елиминира се възможността за загуба на данни за консумираната вода при въвеждане на тези данни от оператор в системите за фактуриране

Подобрява се комуникацията между клиент и ВиК оператор

Предимства пред конкурентните решения

Области на приложение

Решението е подходящо за


Всяко едно българско домакинство

Строители и инвеститори в нови жилищни сгради

Хотелиери

Етажни собствености с желание за цялостна подмяна на решението за отчитане

Топлинни счетоводители

Професионални домоуправители

Области на приложение

Ползи за крайния потребител


Незабавно откриване на висока консумация. Директно алармира чрез мобилно приложение или и-мейл

Имате достъп до всички показания 24/7

Сравнява потоците и изчислява балансите на мрежата. Открива измами и течове

Прогнозира бъдещо потребление

Оптимизира водо-пренсоната мрежа

Открива неправилно оразмерени водомери и/или тръби

Създава потребителски клиентски профил

Подобрява потребителското потребление

Възможност за надграждане с включване към енергиен нок, превантивна и активна поддръжка

Ползи за крайния потребител
Дистанционното отчитане и разпределение на сметки никога не е било толкова лесно!
Готови ли сте да започнете?
Поискай оферта