Модерен дистанционен отчет

със следене на консумация и нотификации на мобилно приложение

Описание на решението


Дистанционният отчет със възможност за следене на консумация е модерно решение за дистанционен отчет на вода и топлина с възможност за ежедневно следене на консумацията на мобилен телефон или таблет от крайния потребител.

Описание на решението
Съществуващи водомери и топломери

Решението е приложимо и за сгради със съществуващи водомери и топломери с импулсен изход.

Нови сгради

Ако все още нямате измервателни устройства или искате да подмените старите, обърнете се към нас.

Модули за дистанционен отчет

Работят на батерия и изпращат данните по радио мрежа към нашата платформа.

Платформа ThingsLog

Нашата платформа получава данните, съхранява ги и ви дава възможност да ги прегледате. Ние предоставяме месечния отчет на вашия ВиК оператор и топлинен счетоводител.

Мобилно приложение

Вие следите вашата консумация на ThingsLog мобилно приложение, където следите профила си на потребление и получавате нотификации.

Аларми и нотифкации

Страх Ви е, че винаги може да се случи авария или теч? Че поливната система вечно тече? С ThingsLog няма проблем, ние ще ви уведомим за всяко настъпило събитие.


Изтеглете пълната документация