Няколко думи за отчитането на водомери, електромери и разходомери

Има различни видове  уреди за измерване на нашето потребление (било на ток, газ, топлинна енергия или вода). Read more

Data Loggers Q&A

Here we will list all frequently-asked-questions about the data loggers, IoT and more…

Read more

Първи устройства с LoRa/LoRaWAN

Създадохме първите си крайни устройства, работещи по LoRa, LoRaWAN протокол. Read more

Our Analytics Platform was Born!

Our analytics platform for water/gas/electricity management and monitoring has been born. Read more

First Prototype

First prototypes of Lora/LoraWAN network gateways.
Read more