Наблюдение и интелигентно управление на поливни системи

лого

Възможности на ThingsLog Agri

 • Наблюдение на данни за околната среда: температура, атмосферно налягане, почвена влажност, количество на валежите, посока и скорост на вятъра

 • Наблюдение на поливни системи и водоизточници – дебит, налягане, ниво на водоизточник, електричество

 • Персонализиран избор на сензори и конфигурация според конкретните нужди на стопанството

 • Собствена метеостанция, както и възможност за интеграция с вече съществуваща

 • Прогноза за времето

 • Разнообразни аларми – например за ниско и високо ниво на водоизточник

 • Карти за лесно очертаване на полето, регистриране на вида култура, поливни системи и други

 • Безжична технология -2G/4G, LoRa, вкл. Helium, NB-IoT, WiFi

 • Технология с ниско потребление на електроенергия (Low power) – работа на батерии до 10 години. Възможности и за захранване

 • Най-висока прахо и водо устойчивост на компонентите в съответствие със стандарт IP68

 • Уеб базирана система, доставя се от ThingsLog cloud и поддържа всички добри практики за сигурност

 • Десктоп версия с пълна функционалност и удобно мобилно приложение

секция изображение

Основни предимства на решението ThingsLog Agri

 • Прозрачност и отдалечен контрол на работата на поливната система

 • 24/7 наблюдение върху променливите параметри на околната среда

 • Навременни действия на база на регистрираните промени

 • Оптимални решения на база реални данни – прогноза, сензори, както и натрупани исторически 

 • Значително намалени рискове от човешка грешка и неоптимална експлоатация на поливната система

ThingsLogAgri – решение за наблюдение и интелигентно управление на поливни системи

Ежедневно земеделците са изправени пред редица предизвикателства, част от които са свързани с наблюдението на поливните системи и техните водоизточници. Още повече измерването и контрола на напояването за насажденията влияе пряко на очаквания добив. Само по себе си наличието дори на индустриален клас поливна система, зависеща от човешка намеса, не е гаранция за реализиране на оптимален добив, а по-скоро още един риск и грижа за земеделците.    

ThingsLogAgri е решение за наблюдение и интелигентно управление на поливни системи. Решението може да бъде персонализирано и съчетава разнообразни сензори, високо технологично устройство за събиране на данните, софтуерна платформа и мобилно приложение. Решението измерва всичко, което е необходимо за едно стопанство във връзка с водата и поливането – дебит и потребление на вода, ниво на водоизточници (кладенци, резервоари, водни кули), налягане, температура, влажност на почвата и още много, като доставя данните в близо до реално време на вашето мобилно устройство. Решението е с ниско потребление на енергия, а технологията е изцяло безжична и работи дори на места, където няма електрозахранване.

През интелигетното решение може отдалечено да се контролира водна помпа или друга външна инсталация, която да се включва и изключва автоматично при определени настроени условия. Решението също така поддържа разнообразни аларми (напр. ниско или високо ниво на водния резервоар или използване на вода в периоди, в които поливната система не работи), така че земеделецът да може да реагира навременно и да предотврати потенциални проблеми и рискове.

Данните и графиките се визуализират удобно на всякакво „умно“ устройство (компютър, таблет, „умен“ телефон). ThingsLogAgri стъпва на вече утвърдената IoT технологи на ThingsLog и поддържа разнообразни възможности за свързаност – 2G/4G, NB-IoT, LoRa™/LoRaWAN™, а от тази година включително и Helium.

Платформата има възможност за стандартна интеграция (API) с други системи, например вашата система за цялостно управление на земеделското стопанство.

Ако искате да научите повече, свържете се с нас: