Решение за мониторинг на ток и вода като способ за контрол и безопасност във фабрика за пелети

Клиентът Аксел трейд, Самоков избра ThingsLog, като технологичен партньор, с когото да реализира свой проект за енергийна ефективност.

Анализ на нуждите на клиента

Нашият консултантски екип, направи предварителен оглед на фабриката и анализ на основните нужди. Заедно с клиента установихме следните приоритетни области, които да бъдат покрити с технологията на ThingsLog:

Внедряване на ThingsLog решение за мониторинг на вода и електроенергия в реално време

На база на предварителния анализ, бяха определени стратегическите точки, които да предоставят цялостен мониторинг на консумацията на електроенергия и вода в производствения процес. Инсталацията е направена с 22 точки за следене на електроенергия. Чрез тях се следи консумацията на всеки голям енергиен консуматор (машина). В допълнение е предвидена и една точка за мониторинг на вода, която ще следи в близо до реално време водопотреблението във фабриката.

Резултати, които бяха постигнати чрез cloud-based решението на ThingsLog за мониторинг на ток и вода

Имплементираното решение предоставя възможност на управителя на фабриката да:

  • Взима навременни решения как да бъде управляван работния процес, за да бъдат оптимизирани разходите на комунални услуги;
  • Отнася коректно разходите за ток и вода при определянето на себестойността на продукцията;
  • Открива лесно забравени работещи машини, които трупат ненужен разход върху сметките за ток и създават рискове в предприятието; 
  • Следи работните параметри на всяка машина и да наблюдава отклонения в консумацията на електроенергия, които дават предварителна информация за подмяна на компоненти и консумативи;
  • Открива скрити течове на вода чрез непрекъснатия мониторинг в реално време на водопотреблението;

В заключение

Внедряването на решение ThingsLog за мониторинг на електроенергия и водопотребление подобри работата на Аксел Трейд, като позволи оптимизация на потреблението на комунални услуги, подобри безопасността в завода, осигури възможност на управителя да открива потенциално създаващите се проблеми и бързо да реагира за предотвратяване на такива ситуации.

Share:

Facebook
LinkedIn

Последни публикации

ThingsLog получи ЕСУ оценка В

ThingsLog участва в традиционното проучване на ICAP CRIF Bulgaria, свързано с нефинансовия отчет на компанията. Като пазарен лидер в решенията за кредитен риск и бизнес

Решение за мониторинг на ток и вода като способ за контрол и безопасност във фабрика за пелети

Клиентът Аксел трейд, Самоков избра ThingsLog, като технологичен партньор, с когото да реализира свой проект за енергийна ефективност. Анализ на нуждите на клиента Нашият консултантски

ThingsLog статия

Как да управляваме потреблението на електроенергия и да намалим разходите си?

Електроенергията е критичен компонент за индустрии от всякакъв мащаб. Разходите за електроенергия растат сериозно през последните две десетилетия, което прави все по-голяма за предприятията нуждата,

EnglishFrench