Как да управляваме потреблението на електроенергия и да намалим разходите си?

Електроенергията е критичен компонент за индустрии от всякакъв мащаб. Разходите за електроенергия растат сериозно през последните две десетилетия, което прави все по-голяма за предприятията нуждата, да намерят начини да намалят или поне да знаят и планират потреблението и сметките си за електроенергия. Възможността това да се случва, води до точно изчисление на себестойността на продукцията и постигане на планираните печалби.

Бизнесът се нуждае от надеждни инструменти за активно наблюдение на потреблението на електроенергия, анализ на причините за дадено потребление, бързо откриване на непланирани отклонения и намиране на варианти за оптимизация. Това важи както за индустриални потребители, така и за малките и средни предприятия.

Активното наблюдение на потреблението на електроенергия изисква отчитането на данните в реално време, съчетано с решение за прогнозиране на потреблението и откриване на аномалии в него. Картографирането на местата, в които е концентрирано потреблението на енергия, може да помогне за идентифициране на начини за оптимизация на потреблението.

Решение за управление на потреблението на електроенергия и активно наблюдение по поръчка

ThingsLog e българска компания, създадена преди 7 години от Николай Милованов и Васил Йорданов – двама български учени, решили да вложат опита и уменията си, натрупани във водещи български и международни университети и компании, в разработка, ориентирана към сферата на наблюдението на комунални услуги. ThingsLog предлага решение за енергиен мениджмънт по поръчка, базирано на собствен хардуер и софтуерна платформа за наблюдение, осигуряваща възможности за анализи и прогнозиране на консумацията на комунални услуги. Решението позволява на клиентите на компанията да следят потреблението на електроенергия, да анализират причините за дадена консумация, да разбират информацията и да я използват за информирани решения. Пример за това може да бъде определянето на актуалната цена на произвежданите от тях продукти или предлагани услуги, възможността да заявят прогнозното количество електроенергия към техния търговец на ток, или просто откриването на дадена аномалия в консумацията поради авария, кражба, или завишено потребление спрямо сезона.

IoT (Internet of Things) като средство за мониторинг

За разлика от други решения на пазара, базирани на основата на тежки и сложни СКАДА системи, включващи контролери, дълги кабелни трасета и системи, инсталирани на един компютър, ThingsLog предлага IoT решение, базирано на собствени логъри с телеметрия и облачна платформа, което бързо и лесно се внедрява в клиентската инфраструктура. Решението за дистанционен енергиен мониторинг работи съвместно със съществуващите измерватели уреди – електромери, топломери и водомери, като не изисква тяхната подмяна.

Телеметрията се осъществява по 2G/4G, NB IoT, LoRaWAN или Cat M1, което позволява гъвкавост в зависимост от местоположението и конкретните нужди на клиента, както и с използване на наличната инфраструктура. В случай на обект с гъста наситеност на измервателни точки, компанията изгражда индустриална радио IoT мрежа за пренос на данни на голямо разстояние (например при изграждане на решение за наблюдение на потреблението на заводска площадка, хотелски комплекс, потребители на ВиК, газово или енергийно дружество в даден квартал или населено място).

Платформата ThingsLog

Събраните данни се прехвърлят в почти реално време към облачната платформа ThingsLog, която е достъпна както онлайн, така и чрез мобилно приложение. Платформата има богата функционалност за наблюдение, анализ и прогнозиране на консумацията на електроенергия.

Начална страница ThingsLog интерфейс

Софтуерът предоставя функции за анализ на потреблението въз основа на данни за текущия и минали периоди или сравнение на консумацията между различни обекти на компанията. Визуализациите на кривата на потреблението на енергия помагат да се идентифицират области, в които използването на енергия може да бъде допълнително оптимизирано.

Данни от платформа ThingsLog

ThingsLog използва AI алгоритми за прогнозиране на консумацията, като отчита сезонността, трендовете на потребление, прогнозните данни за времето, броя поръчки/заявени услуги и други параметри. Прогнозата е поднесена по удобен за употреба начин за всичките обекти на клиента и позволява сравнимост между тях.

Персонализирани препоръки за енергийна ефективност

В допълнение към системата, екипът на ThingsLog предоставя услуга за персонализирано наблюдение и препоръки към персонала на база на получените данни. Клиентите могат да получат експертни съвети относно най-добрите практики за управление на консумацията на електроенергията, които да се използват с цел оптимизация на потреблението. Персонализираните препоръки, подкрепени от ThingsLog данни и инженерно ноу-хау, често спестяват до 30% от месечната консумация на енергия.

Активното наблюдение на потреблението води до бързи и навременни решения

Примери от практиката показват, че често има бързи начини за предотвратяване на преразход на електроенергия и всичко, което трябва да направите е да започнете да наблюдавате. Текущото записване на данни, комбинирано с интелигентни анализи незабавно разкрива необичайни модели на потребление.

Един от клиентите на компанията, голяма търговска верига, откри чрез системата си за наблюдение увеличения в потреблението на електроенергия в част от магазините си. С помощта на системата на ThingsLog е било забелязано постоянно потребление от 7,5 kWh (при средно 15 kWh), включително през нощта. Управителят на обекта се заема да проучи причината и открива излишен работещ отоплителен уред. След спирането му, базовата нощна консумация пада до 1 kWh, а средната консумация до 7 kWh.

Наблюдението на консумацията на енергия чрез ThingsLog генерира около 50% спестявания в резултат на тези действия.

На месечна база спестеното количество е 5400 kWh, или около 1500 лева, изчислено с текущата тарифа за електроенергия. Натрупаните спестявания изплащат инвестицията в системата за наблюдение ThingsLog само в рамките на един месец от експлоатацията.

И това не е всичко. В други магазини от същата верига беше открито и друго „паразитно“ потребление на електроенергия. В един от магазините няколко стотици демонстрационни устройства работеха през нощта. Освен това, по същото време работеха и локални климатици, въпреки използването на централна климатизация в търговския център. Само с тези две корекции енергийната ефективност се подобри значително и сметките за енергия намаляха с 30% на месечна база.

В заключение

Управлението на енергопотреблението, базирано на наблюдение и прецизно прогнозиране са основни инструменти за оптимизиране на енергийните разходи за индустриите. С интелигентно енергийно наблюдение компаниите могат да открият къде се изразходва неоптимално електроенергия. Чрез прилагане на коригиращи и оптимизационни мерки те могат значително да намалят разходите си за тази категория.

В допълнение, решението на ThingsLog може да помогне на бизнеса да постигне по-рентабилни операции и по-нисък въглероден отпечатък. Внедряването на системи за управление на енергията, базирани на IoT в комбинация с решения за мониторинг, като ThingsLog, помага на индустриите да постигнат значителни икономии на енергия. Това подобрява финансовите резултати на компаниите, особено за индустрии, в които електроенергията е значителен компонент от разходите.

Share:

Facebook
LinkedIn

Последни публикации

ThingsLog получи ЕСУ оценка В

ThingsLog участва в традиционното проучване на ICAP CRIF Bulgaria, свързано с нефинансовия отчет на компанията. Като пазарен лидер в решенията за кредитен риск и бизнес

Решение за мониторинг на ток и вода като способ за контрол и безопасност във фабрика за пелети

Клиентът Аксел трейд, Самоков избра ThingsLog, като технологичен партньор, с когото да реализира свой проект за енергийна ефективност. Анализ на нуждите на клиента Нашият консултантски

ThingsLog статия

Как да управляваме потреблението на електроенергия и да намалим разходите си?

Електроенергията е критичен компонент за индустрии от всякакъв мащаб. Разходите за електроенергия растат сериозно през последните две десетилетия, което прави все по-голяма за предприятията нуждата,

EnglishFrench