Пирогов – решение за отчитане на вода и ток ThingsLog

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Николай Иванович Пирогов“ ЕАД основана през 1950 година към днешна дата е най-големият по рода си център за спешна медицинска помощ в България. В Пирогов работят над 600 квалифицирани специалисти. 

Пирогов

Пирогов разполага с 33 клиники, разположени в комплекс от 11 сгради и успява да обслужи над 3500 пациента месечно. Обслужването, мониторинга и поддържането на водопроводните и електрозахранващите мрежи на толкова голяма база е сериозно предизвикателство. 

В желанието си Пирогов да оптимизират разхода на енергия и вода служителите на лечебното заведение се обърнаха към нас.

Решението на ThingsLog за дистанционно отчитане и мониторинг на електроенергия и вода

След предварителен оглед и идентифициране на нуждите на клиента ThingsLog внедри измервателни уреди на електроенергия и водопотребление във всички 11 сгради на медицинския комплекс Пирогов. Чрез софтуера на ThingsLog клиентът има възможност за мониторинг и бързо идентифициране на казуси със вода и електро мрежата. 

След внедряването на двете решение на ThingsLog: Енергиен мениджмънт и мониторинг и Наблюдение и оптимизация на водопотреблението

По-малко от месец след внедряването на двете решение за вода и ток полезността на системата показа своята добавена стойност.

ThingsLog решение за енергиен мениджмънт и мониторинг

След внедряването на решението на ThingsLog енергиен мениджмънт и мониторинг още през първият месец клиентът успя да засече завишена консумация на електроенергия. Източникът е идентифициран бързо – неправилно настроени климатици в част от помещенията. 

Нетипична консумация през малките часове на нощта е изчислена на около 300 kw/h на вечер. За 4 нощи неправилно настроените/забравени работещи климатици изразходват около 1200 kw -> 1.2 MW. Средна цена на MW e 500 лева. Сумата, която е изразходена е за около 600 лева за 4 нощи. 

ThingsLog решение за наблюдение и оптимизация на водопотреблението

След внедряването на решението на ThingsLog за наблюдение и оптимизация на водопотреблението бяха засечени и първите „невидими“ за мащаба на болничния комплекс течове. 

В една от 11-те сгради бе идентифициран теч на вода. Течът се намирал в подземна част на сградата и трудно би могъл да бъде засечен. Преди отстраняването му загубите на вода са били средно около 700 литра на час, което прави около 16 кубика на ден, а пресметнато за един месец – 500 кубика. Цената на кубик вода в София е 2,94 лева, което означава, че Пирогов е губил над 1400лева на месец заради „скрит“ теч. 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Николай Иванович Пирогов за един месец успя да отстрани теч на вода, както и да предотврати ненужна консумация на енергия, което доведе до спестяването на над 2000 лева месечно. 

Заключение

Зад всяка нетипична консумация най-често стои човешка намеса. Решенията внедрени от ThingsLogпродължават да следят водната и електро мрежа в болничния комплекс. Софтуерът на ThingsLog позволява настройка на различни аларми, които да уведомяват навременно клиентът за нетипични нива на консумация на електроенергия и водопотребление. 

Според потвърдено мнение на специалисти – системата на ThingsLog е успяла да възстанови инвестицията си за краткото време на работа до момента.

Share:

Facebook
LinkedIn

Последни публикации

ThingsLog получи ЕСУ оценка В

ThingsLog участва в традиционното проучване на ICAP CRIF Bulgaria, свързано с нефинансовия отчет на компанията. Като пазарен лидер в решенията за кредитен риск и бизнес

Решение за мониторинг на ток и вода като способ за контрол и безопасност във фабрика за пелети

Клиентът Аксел трейд, Самоков избра ThingsLog, като технологичен партньор, с когото да реализира свой проект за енергийна ефективност. Анализ на нуждите на клиента Нашият консултантски

ThingsLog статия

Как да управляваме потреблението на електроенергия и да намалим разходите си?

Електроенергията е критичен компонент за индустрии от всякакъв мащаб. Разходите за електроенергия растат сериозно през последните две десетилетия, което прави все по-голяма за предприятията нуждата,

EnglishFrench