Обществен портал за следене на качеството на въздуха с ThingsLog

Тази година ThingsLog реализира публичен портал за следене на качеството на въздуха за община Ямбол. Системата позволява на жителите да следят в реално време качеството на въздуха в своя град.

Проблемът, който трябваше да се реши

По-широкото навлизане на регулации и обществения натиск правят нуждата от следенето на качеството на въздуха все по-важна тема за общините в България. На базата на медицински проучвания в цял свят замърсеният въздух е предпоставка за белодробни заболявания, респираторни инфекции, рак на белите дробове, сърдечни заболявания и други. Ето защо администрацията на общината Ямбол взема решение да въведе обществен портал за наблюдение на качеството на въздуха в реално време и на тази база да контролира и управлява източниците на замърсяване.

Публичен портал за следене на качеството на въздуха – решение от  ThingsLog

Технологията на ThingsLog за следене на качеството на въздуха е цялостно решение, за наблюдение и спазване на регулаторните изисквания в градски райони, което допринася за по-безопасна и по-здравословна среда.

Системата се инсталира и внедрява лесно на базата на мини метеостанции със сензори, които се избират според изискванията и нуждите на клиента.

В проекта за община Ямбол, градът е разделен на няколко сектора, за да може детайлно да се следи качеството на въздуха във всеки един от тях. Първите измервателни станции бяха поставени в райони със завишен риск от замърсяване, като индустриалната зона на града, както и в райони с по-голямо струпване на хора, където има училища, университети и паркове.

Измервателните станции събират данни на всеки 5 минути, като излъчват данните на всеки 15 минути по специално изградена за целта LoRa WAN мрежа. Всички данни се събират и съхраняват в облачната платформа на ThingsLog.

Уеб приложение

На база на платформата си, ThingsLog разработи обществен портал, достъпен за всеки, който представлява карта на града, с отбелязани всички инсталирани станции. При кликване върху дадена станция потребителят може да види данните за конкретната  локация. Иконите, които обозначават станциите сменят цвета си: зелено – жълто – червено в зависимост от текущото състояние на показателите в тази точка спрямо заложени референтни стойности.

Системата на наблюдение на въздуха следи стойностите на прахови частици (PM1.0, PM2.5, PM4.0 и PM10), температура на въздуха (0C), влажност на въздуха (%) и радиация (cpm). Ако е необходимо, станцията за наблюдение може лесно да бъде разширена, за да включва допълнителни параметри за наблюдение, като озон (O3), азотен диоксид (NO2), серен диоксид (SO2) и въглероден оксид (CO).

Ползи и резултати

Системата за следене качеството на въздуха дава възможност за мониторинг в близо до реалното време, както и да натрупване и анализ на данните в перспектива. Поддържат се аларми и нотификации при надвишаване на нормалните стойности.

Позволява бързо идентифициране на източника за замърсяване – дори само на база на оцветяването на иконите на станциите в града може да се открие източника на замърсяване в определен район. Това помага и на съответните органи да предприемат навременни и адекватни мерки за ограничаване и спиране на замърсяването, дори когато контролът през нощта е труден. 

Историческите данни се съхраняват в облачната инфраструктура на ThingsLog и клиентът има достъп до своя профил 24/7. Съхранените данни могат да бъдат сравнени с предишни периоди и това ще помогне за оценка на дейностите за намаляване на замърсяването, предприети от отговорните органи в района.

Основната полза от решението е публично информиране за качеството на въздуха и опасните зони, които трябва да се избягват, както и засилен обществен надзор върху мерките за предотвратяване на замърсяването.

Share:

Facebook
LinkedIn

Последни публикации

ThingsLog получи ЕСУ оценка В

ThingsLog участва в традиционното проучване на ICAP CRIF Bulgaria, свързано с нефинансовия отчет на компанията. Като пазарен лидер в решенията за кредитен риск и бизнес

Решение за мониторинг на ток и вода като способ за контрол и безопасност във фабрика за пелети

Клиентът Аксел трейд, Самоков избра ThingsLog, като технологичен партньор, с когото да реализира свой проект за енергийна ефективност. Анализ на нуждите на клиента Нашият консултантски

ThingsLog статия

Как да управляваме потреблението на електроенергия и да намалим разходите си?

Електроенергията е критичен компонент за индустрии от всякакъв мащаб. Разходите за електроенергия растат сериозно през последните две десетилетия, което прави все по-голяма за предприятията нуждата,

EnglishFrench