Решението на ThingsLog за дистанционно наблюдениена водопотребление, реализирано за „Булярд Корабостроителна Индустрия“

Нашият клиент „Булярд Корабостроителна Индустрия“ ЕАД е най-голямото корабостроително и кораборемонтно предприятие в България по производствени обеми, големина на строящите се кораби и по организация на производството. Фирмата проектира, строи и поправя кораби с товароподемност до 100 000 тона. В 110-годишната история на корабостроителницата, над 850 кораба са построени за собственици из 27 държави. 

Предизвикателства: проследяване на водопотреблението, ограничаване на отпадните води, намаляване на сметките за комунални услуги

Корабостроителницата се простира на широка територия, с мрежа от кейове, сухи докове и производствени единици намиращи се в очертанията ѝ.  Сравнителна трудност представляваше контролът на свързаното с производството потребление на вода, както и проследяването и идентифицирането на приносите на отделните обекти. Булярд трябваше да се справи бързо и ефективно с ескалиращите сметки за комунални услуги и неидентифицираното разхищение на вода след главния водомер.

Решението на ThingsLog за дистанционен мониторинг на водоснабдяването: предимства

Булярд се обърна към екипа на ThingsLog за стабилно решение, на базата на техния опит в дистанционното наблюдение и измерване на вода и ток. Екипът анализира текущата ситуация и предложи IoT решение, основаващо се на GSM комуникационен протокол. Съществуващите водомери на Булярд биват снабдени със собствени логъри на ThingsLog, като  разходите са запазени на много приемливо ниво.

Решението позволява сегментирането на локалната водоразпределителна мрежа. Системата от свързани устройства сравнява общото потребление на вода, измерено от главния водомер, с показанията на допълнителните водомери, свързани с индивидуалните потребители в района. Този подход позволява изчерпателно проследяване на течове и аварии по цялата водоснабдителна верига.

ThingsLog включва автоматизирано периодично отчитане към водоснабдителната компания. Тази функция осигурява допълнително спестяване на време и разходи за събиране на данни на място. Статистиката и отчетите са леснодостъпни за Булярд както на настолната, така и на мобилната платформа. Клиентът вече може да следи потреблението на вода и да взима коригиращи мерки при нужда. Освен това, решението задейства аларми при отклонение от базовото потребление над определени прагове, които се конфигурират от потребителя.

Ето какво казват от Булярд за ползите от имплементираното решение на ThingsLog:

„Откакто въведохме решението за дистанционно наблюдение на водопотреблението на ThingsLog, ние намалихме значително разточителното потребление на вода в нашите съоръжения. Чрез тази система за мониторинг открихме и теч в територията на корабостроителницата, който иначе би останал незабелязан за дълго време. Също така, планираме да разширим системата за дистанционно наблюдение на ThingsLog и до електричество.“

Share:

Facebook
LinkedIn

Последни публикации

ThingsLog получи ЕСУ оценка В

ThingsLog участва в традиционното проучване на ICAP CRIF Bulgaria, свързано с нефинансовия отчет на компанията. Като пазарен лидер в решенията за кредитен риск и бизнес

Решение за мониторинг на ток и вода като способ за контрол и безопасност във фабрика за пелети

Клиентът Аксел трейд, Самоков избра ThingsLog, като технологичен партньор, с когото да реализира свой проект за енергийна ефективност. Анализ на нуждите на клиента Нашият консултантски

ThingsLog статия

Как да управляваме потреблението на електроенергия и да намалим разходите си?

Електроенергията е критичен компонент за индустрии от всякакъв мащаб. Разходите за електроенергия растат сериозно през последните две десетилетия, което прави все по-голяма за предприятията нуждата,

EnglishFrench