Мониторинг на водата, дистанционно измерване и отчитане на комунални услуги, внедрени за ваканционно селище

Ваканционно селище Стражата се намира в близост до град Плевен и се състои от 60 самостоятелни къщи, предназначени за ваканционни домове. Повечето от имотите не се обитават целогодишно.

Бизнес казус: дистанционно управление на измерването на комунални услуги за хотелиерство и управление на имоти

Селото се простира върху голям, уединен парцел в планината, далеч от населени места. Отдалечеността, както и непостоянната заетост затрудняват събирането на показанията на индивидуалните водомери. Събирането на аналогови входове включва специализиран персонал, който посещава домовете след уговорка с всеки собственик на къща, което причинява неудобство и за двете страни и повтарящи се просрочени сметки за комунални услуги. Забавените плащания биха довели до спиране на електрозахранването на цялото село и съответно до нарушено преживяване на отделните собственици на къщи.

Мениджърът на селото търси решение за телеметрия, което може да доставя данни за потреблението на вода и енергия от разстояние. Друго важно изискване беше, че методът на комуникация трябва да бъде независим от мобилните мрежи поради ненадеждно мрежово покритие на местоположението. ThingsLog, доверен доставчик на IoT продукти и решения за мониторинг, предложи жизнеспособна алтернатива.

Предимства на ThingsLog: цялостно решение за дистанционно наблюдение и измерване на вода

ThingsLog предоставя широка гама от решения за измерване на водния поток. За специфичните нужди на клиентите ние измислихме нашето изпитано и тествано решение за дистанционно наблюдение на потреблението на вода. За да отговорят на изискването за независимост на телекомуникационното покритие в отдалеченото местоположение, регистраторите на данни в това изпълнение работят на базиран на LoRaWAN комуникационен протокол.

Като първа стъпка нашият екип проведе цялостно проучване на сайта и проектира мрежовото покритие. Тази стъпка осигури постоянна и стабилна свързаност в дългосрочен план, с оптималния брой LoRa портoве, оборудвани за специфичното разположение на терена.

Като втора стъпка техническият персонал на ThingsLog инсталира и свърза портите LoRa. Мрежата LoRa влезе онлайн в цялото село.

Трето, инсталирани са смарт водомери с вградена LoRa свързаност. С тази последна стъпка цялата необходима инфраструктура за решението беше готова и работеща.

Платформата за анализ ThingsLog улеснява сегментирането на водоразпределителните мрежи. Това означава кръстосана проверка на показанията на основния водомер с обобщените показания от допълнителните водомери за електричество, свързани към всяко отделно домакинство. Платформата поддържа конфигурируеми алармени известия и осигурява 24/7 видимост и наблюдение на течове, прекъсвания и аварии, забелязване на необичайно висока консумация на енергия и вода, управление на риска от кражби и др.

Мениджърът на селото използва решението за мониторинг на водата, за да следи потреблението на ресурси във ваканционното селище – индивидуално и обобщени суми. ThingsLog е активирал непрекъснато регистриране и месечно отчитане на данните за потреблението както на компаниите за комунални услуги, така и на собствениците на къщи. По всяко време всеки собственик на къща има директен достъп до индивидуалните си данни за потреблението, предоставени в мобилното приложение ThingsLog от техните измервателни устройства. Точното измерване, проверимото отчитане на потреблението и фактурирането подобриха събираемостта на вземанията и удовлетвореността на клиентите.

Share:

Facebook
LinkedIn

Последни публикации

ThingsLog получи ЕСУ оценка В

ThingsLog участва в традиционното проучване на ICAP CRIF Bulgaria, свързано с нефинансовия отчет на компанията. Като пазарен лидер в решенията за кредитен риск и бизнес

Решение за мониторинг на ток и вода като способ за контрол и безопасност във фабрика за пелети

Клиентът Аксел трейд, Самоков избра ThingsLog, като технологичен партньор, с когото да реализира свой проект за енергийна ефективност. Анализ на нуждите на клиента Нашият консултантски

ThingsLog статия

Как да управляваме потреблението на електроенергия и да намалим разходите си?

Електроенергията е критичен компонент за индустрии от всякакъв мащаб. Разходите за електроенергия растат сериозно през последните две десетилетия, което прави все по-голяма за предприятията нуждата,

EnglishFrench