Мониторинг на потреблението на електроенергия

Техномаркет е бранд на българската компания K&K Електроникс. Магазините Техномаркет предлагат широка гама потребителска електроника, електротехника, офис оборудване и телекомуникационни продукти. Веригата се разраства през годините и има голям брой обекти в България, Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Словакия, Монтенегро. В Румъния, компанията също има магазини под марката DOMO.

Проблемът

В един от магазините си клиентът има постоянно потребление на нощна енергия си от 18 кW., както и среднодневно потребление от 578kW за целия магазин.


Мениджмънта на веригата магазини иска да проучи дали това е оптимално потребление и как е възможно да се получи спестяване – предвид повишените цени на енергоизточниците.
Поставя се под въпрос включително и дали коректно се фактурира електроенергията от собственика на the MALL.

Решението на ThingsLog:

ThingsLog e поканен да даде технологично решение свързано с използването на IoT технология, която да предостави реална крива на потреблението на електрическа енергия на описания магазин.
Използва се собсвен четец на данни (логър) и контролен електромер, който е вложен в ел.таблото на обекта и прави запис на всеки 5 минути. Данните се трансферират през GSM мрежа към нашата IoT платформа ( https://iot.thingslog.com/). След прецизна настройка от професионалисти се задават критични нива на алармени събития. Същите се визуализират на като графики на платформата и на мобилно приложение ThingsLog.

След детайлен анализ на потреблението на електрическа енергия във времевия диапазон, в които магазина не работи с клиенти, бе установено:


• Климатиците монтирани в магазина са настроени на определени градуси и никога не се спират. В наблюдавания период в работно време, те охлаждат магазина до 22 градуса, а вечерно време го нагряват за да достигне 22 градуса.


• Има над 100 телевизора и 60 други потребителя които стоят включени при липса на персонал и клиенти межди 20:00 и 8:00 часа.


След превантивни мерки на мениджмънта и тестово спиране на описаните критични места се постигна спестяване на 6 пъти под обичайното им нощно потребление.


Може да разгледате графиката с резултатите, които се постигнаха благодарение на ThingsLog решение за енергиен мениджмънт.


Share:

Facebook
LinkedIn

Последни публикации

ThingsLog получи ЕСУ оценка В

ThingsLog участва в традиционното проучване на ICAP CRIF Bulgaria, свързано с нефинансовия отчет на компанията. Като пазарен лидер в решенията за кредитен риск и бизнес

Решение за мониторинг на ток и вода като способ за контрол и безопасност във фабрика за пелети

Клиентът Аксел трейд, Самоков избра ThingsLog, като технологичен партньор, с когото да реализира свой проект за енергийна ефективност. Анализ на нуждите на клиента Нашият консултантски

ThingsLog статия

Как да управляваме потреблението на електроенергия и да намалим разходите си?

Електроенергията е критичен компонент за индустрии от всякакъв мащаб. Разходите за електроенергия растат сериозно през последните две десетилетия, което прави все по-голяма за предприятията нуждата,

EnglishFrench