Системата за енергиен мениджмънт на ThingsLog внедрена в голяма производствена компания

Информация за клиента

ЕЛ БАТ АД, основана през 1993 г. в Долна баня, започва своята дейност като една от най-бързо развиващите се фирми в България. Основните дейности на компанията са преработката и рециклирането на различни форми на отпадъци, съдържащи олово и стари оловни акумулатори.

Продуктите на компанията включват меко олово, оловни сплави, оловни детайли, контейнери за радиоактивни материали, оловен кил и натриев сулфат. Многото форми на олово се използват като основа за суровина при производството на оловно-киселинни батерии. Те намират широко приложение и в автомобилната индустрия, строителството на подводници и други плавателни съдове, кабелни покрития и химическата промишленост. Работата на компанията следва най-модерните техники и технологии, налични в тази област.

Предизвикателства

Това, че е един от големите производители на олово и консумира значителни количества електрическа енергия в множеството процеси, свързани с превръщането на суровините в краен продукт, изисква ЕЛ БАТ АД да разработи метод за наблюдение на потреблението на електроенергия.

На свободния пазар съществува строга времева зависимост между количеството използвана енергия и времевата рамка, в която се използва. Големите потребители на енергия са длъжни да резервират необходимите количества електрическа енергия за предстоящия период.

Познаването на точния профил на потреблението на енергия час по час също би помогнало на ръководството да създаде точни прогнози за необходимото количество енергия през следващите дни и да резервира това количество предварително. Превишаването на предварително заявеното количество енергия ще доведе до по-висока цена на енергията за използваното допълнително „не заявено“ количество електроенергия, а неизразходваното на заявените количества ще доведе до налагане на  санкции на ЕЛ БАТ АД.

ЕЛ БАТ АД изисква решение за идентифициране на потреблението на електрическа енергия в реално време, което им позволява да резервират обем на енергия от свободния енергиен пазар за бъдещи периоди въз основа на действителното им използване.

Решение

Система за енергиен мениджмънт на ThingsLog помага на потребителя бързо да изгради и приложи своето решение за консумация на енергия. Тъй като консумираната енергия е огромна, измерването е извършено на страна средно напрежение 20kV преди силовия трансформатор 20kV/380V. За измерването бяха използвани разделителни трансформатори – токов трансформатор 20kV (75/5A), трифазен електромер с мониторинг на активна и реактивна енергия и интелигентен регистратор на данни ThingsLog. Регистраторът записва и изпраща данни в реално време . Данните се прехвърлят чрез GSM/GPRS безжична връзка и се съхраняват на облачната платформа ThingsLog. Устройството поддържа аларми за прекомерна и ниска консумация на енергия.

Ползи и резултати

Данни в реално време и известия за аларми: Базираната на сензор система събира отчетената активна и реактивна енергия от електромера и я изпраща по текущите комуникационни канали. Всички предупредителни известия се дават на мениджърите чрез алармена система, която задейства друга аларма на свързаните с тях смарт мобилни устройства.

Това дава възможност на мениджърите на ЕЛ БАТ АД да вземат интелигентни решения относно предвиденото бъдещо потребление на енергия, което трябва да се резервира от свободния енергиен пазар.

Дистанционно наблюдение на потреблението на електрическа енергия: наблюдение на потреблението на енергия в реално време.

Прогнозни анализи: Системата поддържа сравняване на данни от предходни периоди с текущи периоди свободно избрани от потребителя, графики за потребление на електрическа енергия, припокриване на активна и реактивна енергия в една диаграма, експортирането на данни в табличен вид.

Ако се нуждаете от повече информация за Система за енергиен мениджмънт на ThingsLog може да се свържете с нас през контактната ни форма или на посоченият телефон.

Share:

Facebook
LinkedIn

Последни публикации

ThingsLog получи ЕСУ оценка В

ThingsLog участва в традиционното проучване на ICAP CRIF Bulgaria, свързано с нефинансовия отчет на компанията. Като пазарен лидер в решенията за кредитен риск и бизнес

Решение за мониторинг на ток и вода като способ за контрол и безопасност във фабрика за пелети

Клиентът Аксел трейд, Самоков избра ThingsLog, като технологичен партньор, с когото да реализира свой проект за енергийна ефективност. Анализ на нуждите на клиента Нашият консултантски

ThingsLog статия

Как да управляваме потреблението на електроенергия и да намалим разходите си?

Електроенергията е критичен компонент за индустрии от всякакъв мащаб. Разходите за електроенергия растат сериозно през последните две десетилетия, което прави все по-голяма за предприятията нуждата,

EnglishFrench