Наблюдение на водо-потребление в животновъдните ферми

Наблюдението на консумацията на вода може да се използва не само в градска среда, но е не по-малко важно за фермери и земеделци.

Един от ранните проекти на ThingLog за наблюдение на консумацията на вода е реализиран в птицеферма, която се намира в отдалечено място в Австралия.

Проблемът: постоянно следене на консумацията на вода при пилетата и ранно известяване при настъпил проблем

Проучвания показват, че през първия ден от живота си, едно пиленце ще изяде близо ¼ от теглото си. До края на първата седмица, 40-грамово пиле ще изяде около 150 гр. фураж. Това би довело до наддаване от 140 гр. Ето че съотношението на преобразуване на фуража вече е приблизително 0.5кг (Alqhtani, 2016).

Този много висок темп на растеж през първата седмица е постижим само АКО пилетата имат достъп до много вода. Просто е, ако пиленцето не пие вода, то няма да се храни и съответно няма да расте.

Ранното идентифициране на проблемите с употребата на вода през първите няколко дни от живота на пилето може да бъде жизненоважно за фермера.

Нашият клиент има птицеферма с 10 000 пилета. Поради физическата отдалеченост, водоснабдяването е от резервоар и не навсякъде има електрозахранване. Инсталациите не са надеждни и се случва водата за животните да спре.

Когато това се случи, за фермера е важно да разбере веднага, за да може да реагира своевременно.

Също така той иска да наблюдава тенденциите в консумацията на вода от пилетата, тъй като те дават представа за здравословното им състояние.

Решението: как ThingsLog помага на австралийска птицеферма да следи приема на вода

За конкретния казус ThingsLog предлага изключително компактно решение, което фермерът да може сам да инсталира на място. Решението е с ниско потребление на енергия и се захранва с батерии. То измерва и показва графично както потреблението на вода и промяната му, така и налягането на водата в тръбите. Спад на налягането във водоснабдителните мрежи е сигурен белег за липса на вода в тръбите. При спад на налягането клиентът получава мигновена нотификация, за да може да реагира незабавно на тази критична ситуация.

Освен всичко друго, решението се базира на малък брой четци на данни/логери и стойността му за придобиване и поддръжка е напълно приемлива за един фермер и е несравнимо по-ниска от по-ниска от загубите, които той търпи, когато не разбере и не реагира навреме на спиране на захранването с вода или на намалено потребление на вода от пилетата.

Решението позволява на фермера да наблюдава чрез мобилното приложение ThingsLog на телефон/таблет консумацията на вода както и нивото на водата в резервоара.

Ето и някои примери:

Нарастваща консумация на вода във ферма за пилета

В горната графика можете да се запознаете с консумацията на вода във фермата (10 хиляди пилета)

Консумация на вода във ферма за пилета – 10-ти ден
Консумация на вода във ферма за пилета – 30-ти ден
Внезапен спад на консумацията на вода
Внезапен спад в налягането на водопреносната мрежа

В заключение

Правилното и точно измерване на потреблението на вода за животновъдите има много висока полза. Земеделските производители, които разбират значението на мониторинга на консумация на вода, имат значително по-големи шансове да отгледат здрави животни с по-ниски разходи. Най-общо казано, колкото повече вода пият животните, толкова по-здрави растат. Ако потреблението на вода е по-ниско в сравнение с предишни периоди, това обикновени значи, че животните се хранят по-малко, което забавя растежа им.

Други възможни причини за това могат да бъдат големите температурни промени или някаква болест, която е застигнала животинките. Може да бъде някакъв проблем с напоителната система или някоя внезапна дупка в резервоара ви.

Независимо от причините, решението за дистанционно наблюдение и консумация на вода за животни, е един от най-добрите и евтини методи за всеки животновъд как да следи и да предостави най-добри условия за живот на своите животни.

Share:

Facebook
LinkedIn

Последни публикации

ThingsLog получи ЕСУ оценка В

ThingsLog участва в традиционното проучване на ICAP CRIF Bulgaria, свързано с нефинансовия отчет на компанията. Като пазарен лидер в решенията за кредитен риск и бизнес

Решение за мониторинг на ток и вода като способ за контрол и безопасност във фабрика за пелети

Клиентът Аксел трейд, Самоков избра ThingsLog, като технологичен партньор, с когото да реализира свой проект за енергийна ефективност. Анализ на нуждите на клиента Нашият консултантски

ThingsLog статия

Как да управляваме потреблението на електроенергия и да намалим разходите си?

Електроенергията е критичен компонент за индустрии от всякакъв мащаб. Разходите за електроенергия растат сериозно през последните две десетилетия, което прави все по-голяма за предприятията нуждата,

EnglishFrench