ThingsLog предлага ново решение за непрекъснат контрол на показателите на водните басейни

ThingsLog предлага решение за непрекъснат контрол на показателите на водни басейни.

Множество решения малък резултат

Съществуват множество решения за наблюдение на параметрите на околната среда. Повечето от тях са базирани или на ръчно вземане на проби и носенето им в сертифицирани лаборатории или на оборудване изискващо непрекъсваемо захранване и сложна инсталация.

Оказа се, че съществуват множество случай и приложения където метода със вземане на проби не работи, а захранване липсва. Съответно в контекста на случващото се безводие и понижение на качеството на водата в множество водни басейни ние решихме да предложим нещо ново и иновативно.

Измерване параметрите на качеството на водата с понижена консумация на енергия

Поради тази причина екипът на ThingsLog реши да разшири портфолиото си с добавянето на решение за дистанционно наблюдение и контрол на качеството на водата. Решението е базирано на съществуващата разработка от логъри за данни с понижена консумация на енергия с GSM, LoRa и NB-IoT и сензори за наблюдение на качеството на водата, производство на водещи производители в биохимичните изследвания.

Решението е подходящо както за краткосрочен мониторинг, например за да се оцени ефективността на дадена мярка за опазване на околната среда, така и за дългосрочното наблюдение, на места където преди това не е било възможно поради липса на захранване.

Как работи?

Всички сензори, предлагани с нашите системи за дистанционно наблюдение качество на водата, използват цифрови технологии и протоколи. Използването на тези цифрови протоколи означава, че можем да събираме информация от няколко параметри обратно от един сензор с намалени смущения, за да осигурим надеждна и точна информация.

Цифровата технология на борда на сензора също означава, че данните за калибриране могат да се съхраняват директно върху сондата. Това е от полза, тъй като сензорът може да бъде лесно отстранен и калибриран или проверен, без да е необходимо да премахвате хардуера за събиране на данни. Тази технология осигурява и допълнителни предимства. Например, ако датчикът бъде повреден, той лесно би могъл да бъде заменен с нов сензор, използващ дизайна на системата plug and play.

Консумацията на енергия също е намалена, тъй като вградената цифрова технология гарантира, че консумацията на сензори е сведена до минимум. Това се постига, без да се засяга качеството на вашите данни, като се гарантира, че системата може да просъществува максимален период от време на отдалечената, трудно достъпни локации. 

Какви параметри са налични?

На базата на съществуващата система ThingsLog предлагаме сензорни решения за мониторинг на набор от основни параметри за качество на водата, включително pH, ORP, проводимост, соленост, отложени твърди частици, мътност, разтворен кислород и ниво на утайки. Всички тези сензори могат да се захранват директно от телеметричната система, като се използва вградена опция за захранване на системите. Предлагат се и допълнителни възможност, които включват захранване от слънчев панел или външни батерии за по-дългосрочен режим на работа.

Какви функции за събиране на данни предлага системата?

Данните от системата обикновено се предоставят директно на защитен уеб базиран портал, където можете да преглеждате последните показания в таблична или графична форма от вашия компютър, таблет или смартфон. Системата автоматично следи нивата на измерваните величини и  уведомява потребителя при превишаване на определени предварително конфигурирани нива.

Данните могат да бъдат предоставени по HTTP протокол към други системи и платформи. Опцията за динамичен тренд също позволява на потребителя да увеличава или намалява интервалите за запис на данни и предаването на данни въз основа на предварително определени условия, например увеличение или намаляване на pH или проводимост.

За кого е подходящо

Решението е подходящо за контрол и измерване на отпадни води, в индустрията и преработвателния бизнес, в бутилиращата промишленост, в рибните ферми, за наблюдение на качеството на водата във питейни резервоари и водни басейни.

Система ThingsLog е изцяло разработена в България от д-р Васил Йорданов и д-р Николай Милованов.

Към българското решение вече проявяват интерес клиенти от различни краища на света: Швеция, Финландия, Мексико, Чили,  Нова Зеландия, Австралия, Арабските емирства и др.

Моля, не се колебайте да се свържете с екипа на ThingsLog за допълнителна информация относно нашите системи за дистанционно наблюдение на качеството на водата цъкайки тук или посетете www.thingslog.com

Share:

Facebook
LinkedIn

Последни публикации

Решение за мониторинг на ток и вода като способ за контрол и безопасност във фабрика за пелети

Клиентът Аксел трейд, Самоков избра ThingsLog, като технологичен партньор, с когото да реализира свой проект за енергийна ефективност. Анализ на нуждите на клиента Нашият консултантски

ThingsLog статия

Как да управляваме потреблението на електроенергия и да намалим разходите си?

Електроенергията е критичен компонент за индустрии от всякакъв мащаб. Разходите за електроенергия растат сериозно през последните две десетилетия, което прави все по-голяма за предприятията нуждата,

English