Съществуват множество решения за наблюдение на параметрите на околната среда. Повечето от тях са базирани или на ръчно вземане на проби и носенето им в сертифицирани лаборатории или на оборудване изискващо непрекъсваемо захранване.

Оказа се, че съществуват множество случай и приложения където метода със вземане на проби не работи, а захранване липсва.

Поради тази причина екипът на ThingsLog реши да разшири портфолиото си с добавянето на решение за дистанционно наблюдение и контрол на качеството на водата. Решението е базирано на съществуващата разработка от логъри за данни с понижена консумация на енергия с GSM, LoRa и NB-IoT и сензори производство на водещи производители в биохимичните изследвания.

Решението е подходящо както за краткосрочен мониторинг, например за да се оцени ефективността на дадена мярка за опазване на околната среда, така и за дългосрочното наблюдение, на места където преди това не е било възможно поради липса на захранване.

Как работи това решение?

Всички сензори, предлагани с нашите системи за дистанционно наблюдение качество на водата, използват цифрови технологии и протоколи. Използването на тези цифрови протоколи означава, че можем да събираме информация от няколко параметри обратно от един сензор с намалени смущения, за да осигурим надеждна и точна информация.

Цифровата технология на борда на сензора също означава, че данните за калибриране могат да се съхраняват директно върху сондата. Това е от полза, тъй като сензорът може да бъде лесно отстранен и калибриран или проверен, без да е необходимо да премахвате хардуера за събиране на данни. Тази технология осигурява и допълнителни предимства. Например, ако датчикът бъде повреден, той лесно би могъл да бъде заменен с нов сензор, използващ дизайна на системата plug and play.

Консумацията на енергия също е намалена, тъй като вградената цифрова технология гарантира, че консумацията на сензори е сведена до минимум. Това се постига, без да се засяга качеството на вашите данни, като се гарантира, че системата може да просъществува максимален период от време на отдалечената, трудно достъпни локации. 

Какви параметри са налични?

На базата на съществуващата система ThingsLog предлагаме сензорни решения за мониторинг на набор от основни параметри за качество на водата, включително pH, ORP, проводимост, соленост, отложени твърди частици, мътност, разтворен кислород и ниво на утайки. Всички тези сензори могат да се захранват директно от телеметричната система, като се използва вградена опция за захранване на системите. Предлагат се и допълнителни възможност, които включват захранване от слънчев панел или външни батерии за по-дългосрочен режим на работа.

Какви функции за събиране на данни предлага системата?

Данните от системата обикновено се предоставят директно на защитен уеб базиран портал, където можете да преглеждате последните показания в таблична или графична форма от вашия компютър, таблет или смартфон. Системата автоматично следи нивата на измерваните величини и  уведомява потребителя при превишаване на определени предварително конфигурирани нива.

Данните могат да бъдат предоставени по HTTP протокол към други системи и платформи. Опцията за динамичен тренд също позволява на потребителя да увеличава или намалява интервалите за запис на данни и предаването на данни въз основа на предварително определени условия, например увеличение или намаляване на pH или проводимост.

За кого е подходящо

Решението е подходящо за контрол и измерване на отпадни води, в индустрията и преработвателния бизнес, в бутилиращата промишленост, в рибните ферми, за наблюдение на качеството на водата във питейни резервоари и водни басейни.

Система ThingsLog е изцяло разработена в България от д-р Васил Йорданов и д-р Николай Милованов.

Към българското решение вече проявяват интерес клиенти от различни краища на света: Швеция, Финландия, Мексико, Чили,  Нова Зеландия, Австралия, Арабските емирства и др.

Моля, не се колебайте да се свържете с екипа на ThingsLog за допълнителна информация относно нашите системи за дистанционно наблюдение на качеството на водата цъкайки тук или посетете www.thingslog.bg

Spread the love