Всеки Airbnb хост трябва да се съобразява с разходите за ток, отопление и вода на своя имот.

Екипът на ThingsLog с радост ползва услугите на AirBnB хостовете за своите бизнес пътувания и често обменя информация с тях по подобни теми с тях. Домакините посочват три основни свой безпокойства свързани със сметките на техните гости:

 • Допълнителна висока консумация причинена от духалки, печки и портативни радиатори. Духалка с консумация от 2 KW би ни струвала 7.20 лв. на ден;
 • Разходи на вода причинени от неволно забравени водочерпни прибори – чешми, душове и вани. Една чешма тече с 0.6 л в секунда (можете лесно да си го представите като започнете да пълните бутилка) съответно за едно денонощие може спокойно да ви генерира сметка от около 100 лв.;
 • Забравени прозорци през лятото и съответно големи сметки за климатик или забравени прозорци през зимата и съответно големи сметки за отопление.
 • Като последен риск хостовете добавят нерегламентиран достъп до домовете им от клиенти и поддържащ персонал.

Адресирайки тези проблеми ThingsLog, предлага решение специално за AirBnB хостове – Комбиниран комплект за наблюдение и контрол на разходите за вода и ток състоящ се от:

 • Логъри за данни с включена услуга за „Дистанционно наблюдение на консумация на ток, вода и газ“ за една година;
  • един или повече от един водомер;
  • Електромер – 45А;
  • сензор за откриване на теч;
  • Сензор за врата, изпращащ нотификации при всяко отваряне на входната врата в определен конфигурируем интервал от време.

Комплектът може да се разшири с допълнителен водомер, със автоматичен клапан за спиране на водата, със сензори за наблюдение на потреблението на газ и отчитане на интелигентен топломер с импулсен изход.

Базовата цена на пакета започва от  645 лв при параметри на наблюдение:

 • един водомер на ½‘‘;
 • монофазен електромер 45 А;
 • Сензор за врата;
 • Сензор за наводнение.Инсталационната такса не е включена в комплекта и варира спрямо времето необходимо за монтаж. Базовата цена на час е 40 лв. в рамките на град София.

Ползите за AirBnB домакините на имотите ще бъдат:

 • Контрол на разходите за ток, вода и газ;
 • Възможност за наблюдение и профилиране на консумацията и съответно акуратно определяне на цените на услугата спрямо цените на ютилити услугите;
 • Същевременно откриване на течове, аварии и кражби на енергия;
 • Контрол на достъпа;

За кого е подходящо

Решението е подходящо освен за AirBnB хостове и за малки семейни хотели, апарт хотели, собственици на квартири или наемодатели предлагащи имоти с непрехвърлени партиди за ток, вода и газ.

Към българското решение вече проявяват интерес клиенти от различни краища на света: Швеция, Финландия, Мексико, Чили,  Нова Зеландия, Австралия, Арабските емирства и др.

Моля, не се колебайте да се свържете с екипа на ThingsLog за допълнителна информация относно нашите системи за дистанционно наблюдение и контрол на разходите за ток, вода и газ на sales@thingslog.com или посетете www.thingslog.bg

Spread the love