Телеком оператори

digital composite of hand holding smartphone with vignettes

Интеграция със съществуващи мобилни мрежи – 2G, 3G, 4G

ThingsLog решението за мобилни оператори ви дава възможност за интеграция със съществуващата мрежа и предоставянето на IoT услуги без допълнителна инвестиция в мрежова инфраструктура.

Предоставяне на услуги върху NB-IoT и LoRaTM

NB-IoT е нов стандарт за предоставяне на интелигентни услуги с понижена консумация на енергия върху телеком мобилна мрежа. LoRaTM е конкурентна технолгия предоставяща подобни възможности. ThingsLog за мобилни оператори проектира и произвежда самостоятелно своите логери за данни и работи еднакво добре NB-IoT и LoRaTM. По този начин ви предоставяме максимална гъвкавост – една услуга, еднакво добре работеща върху всеки един вид мрежа.

lora
Business woman working on laptop.

Продайте допълнителни услуги на база на алармите, генерирани от нашата платформа

Всеки би желал да узнае за настъпващ теч в неговото жилище. ThingsLog ще ви позволи да предложите допълнителна услуга за уведомяване на вашите клиенти при настъпване на теч, висока консумация, консумация когато не са вкъщи или кражба на енергия.

EnglishFrench