Дистанционен отчет на газ и отопление

Следете потреблението на газ и се възползвайте от анализи на текущи и предходни периоди

Дистанционното наблюдение на потреблението на газ позволява на комунални оператори, производствени компании, хотели, офиси и жилищни сгради да следят какво и как се използва, да извършват анализи на текущи и предходни периоди, както и да идентифицират необичайно потребление.

Възможности

Платформата събира данните и ви уведомява за необичайни събития

 • icon-circle

  Дистанционно наблюдение на потреблението на газ в различни ареали, сгради и производства

 • icon-circle

  Може да работи с всякакви газомери с импулсен изход

 • icon-circle

  Данните се визуализират в защитена уеб система и мобилно приложение

 • icon-circle

  Работи с различни мрежи - 2G/4G, NB-IoT или LoRa

Основни предимства

Анализа на консумацията на газ позволява с малки промени в температурата да се оптимизира потреблението и текущите разходи. Също така, анализа на потреблението позволява идентифициране на нерегламентирани течове на газ. 

Моментна индикация при висока консумация

Персонализирано насочване на алармите към обслужващия персонал чрез мобилни известия или имейл

Позволява да се открият измами и течове

Сравнете потоците и изчислете мрежовите баланси

Достъп до данните 24/7

Достъп до данни за изминали периоди за потреблението на газ и сравнителни анализи

Решение за дистанционен отчет на газ и отопление

Решението на ThingsLog се основава на логери на данни с мрежова свързаност 2G, NB-IoT или LoRaWAN. Логерите са регистратори на данни, които могат да работят в режим на ниска мощност и са най-добрият вариант за наблюдение на разходомери за газ в отдалечени или труднодостъпни места.

Всеки логер може да чете едновременно импулси на рийд превключвател от импулсните изходи на до два разходомера на газ. Газовите разходомери могат да се доставят от всеки производител, стига да генерират сух контакт (тръстиков превключвател) или S0 импулси. Данните се предават в платформата на ThingsLog през желан от вас интервал от време.

След като данните бъдат получени на платформата, показанията се анализират, потребителският профил се актуализира и се генерират известия. Има различни видове известия като – висока консумация, висок или нисък дебит, без нулева консумация през определени периоди от време.

Мониторингът на потреблението на газ е удобно решение, което помага на комуналните услуги или предприятията да познават нуждите си от ресурс и да могат да планират на тази база. Също така позволява прозрачно разпределение и таксуване на потреблението. Решението изисква специализирани услуги за монтаж.

За повече информация и конкретно предложение за вас:

EnglishFrench