Умно улично осветление

Системата за контрол на уличното осветление позволява автоматизирано, гъвкаво управлавление

Общините могат да пестят енергия чрез оптимизиране на времето за работа на уличното осветление, катов в същото време могат да повишат качеството на услугата за гражданите. Освен това решението за управление на уличното осветление позволява да се наблюдава потреблението на енергия, да се идентифицират измами и неизправности.

Възможности

Решението комбинира възможности за мониторинг и контрол на вазлични обществени и частни решения за улично осветление. 

 • icon-circle

  Дистанционно управление на различни сегменти от уличното осветление

 • icon-circle

  Текущ мониторинг на потреблението на енергия

 • icon-circle

  Профил анализи на потреблението

 • icon-circle

  Аларми при неоторизирано присъединяване към електрическата мрежа

 • icon-circle

  Аларми за неработещи светлини

 • icon-circle

  Аларми при отваряне на ел. табло

Основни предимства

Прави уличното осветление „умно“ – спестява енергия, предодвратява измами и подобрява услугите за граждани и служители. 

Спестява на енергия

Намалява разходите за поддръжка и експлоатация

Намалява преките разходи за потребление на енергия

Повишаване на качеството на услугата по отношение на уличното осветление

Подобряване на безопасността по улиците и пътищата

Навременно идентифициране на измами и неизправности

Решение за управление на уличното осветление

Управлението на уличното осветление е решение, което позволява да се управлява и контролира уличното осветление, включително и чрез използване на таймери. Това означава, че системата има настроена информация за часовете на изгрев и залез на слънцето за всеки ден от годината за конкретната локация и използва тази информация за оптималната си работа. Решението помога за спестяване на енергия и пари, както и за подобряване на безопасността в кварталите. Управлението на уличното осветление може да се използва автоматично или ръчно, в зависимост от нуждите на общността.

Уличното осветление е необходима услуга за всяко общество, но може да бъде скъпо за поддръжка. Системата за управление на уличното осветление помага за спестяване на пари в дългосрочен план чрез удължаване на експлоатационния живот на уличното осветление и подобряване на енергийната ефективност. 

В допълнение, решението може да подобри значително качеството на услугата към гражданите или служителите, като осигурява по-добър контрол върху това кога уличните светлини се включват и изключват.

Ако търсите начин да подобрите управлението на уличното осветление във вашата общност, тогава системата за управление на уличното осветление може да бъде правилното решение за вас.

За повече информация и конкретно предложение за вас:

EnglishFrench