Наблюдение на сгради и критични съоръжения

Цялостен мониторинг на сгради и критични съоръжения като трансформатори, подстанции, складове, мостове, кабелни трасета и др.

Описание на решението

ThingsLog предлага решение за команден център за наблюдение на сгради и критична инфраструктура. 

Решението е базирано на система ThingsLog и специализирани логъри за данни в комбинация с различни видове сензори – за налягане, температура, вибрации, влажност, нива на кислород във въздуха и водата и много други. 

Как работи?

Нашите логъри за данни измерват сензорите на определен интервал от време и предават данните по радио мрежа. Ние поддържаме три вида радио мрежи – 2G, NB-IoT or LoRaWAN. Логърите могат да оперират в два режима на работа – ниско енергиен на батерии и в режим на непрекъснато измерване при наличие на захранване. Първият режим е подходящ за направа на измервания в отдалечени или трудно достъпни райони или на места където липсва захранване. Вторият е подходящ за наблюдение и измерване на стойности където е необходимо постоянно наблюдение на критична инфраструктура и незабавна реакция при промяна на дадена стойност. 

Независимо от режима на работа логърите имат способността да се будят при рязка промяна на стойността на измерваните величини.

Постоянните измервания дават възможност на нашите клиенти да предоставят адекватна превантивна поддръжка. 

Алармите при рязка промяна на измерваната стойност дават възможност за адекватна активна поддръжка. 

Анализа на данните, сигнализацията на екипите по поддръжката се извършва от командния център на ThingsLog. 

Приложения

Решението има приложение в поддръжката на:

Ползи

  • Откриване на тенденции в наблюдаваните величини  – съответно оказване на адекватна превантивна поддръжка.
  • Незабавни аларми при промяна на наблюдаваните величини  – съответно възможност за незабавна реакция на екипа по поддръжката.
Следенто и контрола на вашата сграда никога не е било толкова лесно!
Готови ли сте да започнете?
Поискай оферта