Дистанционно наблюдение на водоеми и резервоари

Дистанционен мониторинг на ниво и обем на резервоари, кладенци, язовири, водоеми и канали

Технологията, с ниско потребление на електроенергия, която се използва, както и степента на защита IP68 позволява това решение да се инсталира на отдалечени места без захранване. Системата е много добре пригодена за измерване на резервоари, водни кули, кладенци и езера и други водни източници.

Възможности

Решението на ThingsLog събира данни и уведомява за необичайни събития.

 • Наблюдение на резервоари, водни кули, кладенци

 • Може да се използва както за вода, така и за агресивни течности

 • Може да се инсталира с потопяеме сензори

 • Дълбочина до 100 м.

 • Инсталира се с ниско потребление на енергия, соларно захранване, електричество или смесено

 • Свързаност през 2G, 4G, LoRa™ или NB-IoT

Основни предимства

Следене на нивото на конкретен водоизточник по всяко време и известия при достигане на рискови стойности. 

tl-tank-level-icon

Незабавно известие при достигане на зададени нива. Нотификация по имейл или чрез мобилно приложение

tl-cogs-icon

Автоматизация на помпи на база на показания за нивото на водата

tl-clock-icon

Предодвратяване на наводнения или прекъсване на водоснабдяването

Дистанционно наблюдение на водоеми и резервоари

Решението се базира на платформа Thingslog, нивомери  и собствени логъри за данни.

Логърите могат да работят в продължение на години на батерии и са идеално решение за наблюдение на резервоари, язовири и водохващания на отдалечени или труднодостъпни места. Решението е енергийно независимо, което го прави перфектното за трудно достъпни точки на измерване.

Решението следи нивото на резервоара, чрез един от следните видове сензори:

 • Buey (поплавък) сензор – приложим, когато се изисква уведомяване, при достигне на определено ниво
 • Ултразвуков датчик – удобен метод за наблюдение на открити канали и нива на места без захранване или възможност за поставяне на слънчев панел.
 • Потопяем сензор за налягане (нивомер) – най-добрия начин за измерване на ниво. Приложим за всякакви резервоари с вода, дизел, мазут и др.

 

Логърът за данни прочита сензора на определен интервал от време и записва в паметта направеното измерване. Ако е измерването е под или над дадени прагови стойности логъра влиза в SCADA режим, изпраща данните и алармира незабавно. В момента, в който нивото се върне в нормални граници, се изпраща ново съобщение.

Дори да няма критични ситуации, логерът изпраща на определен период от време всички отчети записани в паметта му.

tank-metering-lap-top

Решението първоначално e разработено за наблюдение на отдалечени водохранилища в малки населени места. След това е надградено за мониторинг на дизелови резервоари и предотвратяване на течове/кражби, чрез добавяне на прецизни сензори за налягане с ATEX сертификат. Примерни приложения:

 • Резервоари за питейна вода
 • Резервоари с гориво
 • Следене на нива на реки и канали
 • Следене на консумацията на вода на животни
 • Наблюдение на сондажни кладенци
 • Системи за ранно оповествяване на наводнения
 • Наблюдение на водохващания
 • Наблюдение на язовири и естествени езера

 

Продължавайки да надграждаме решението, то вече е допълнено и с възможности за управление на външни устройства, като например водна помпа и може да управлява по-сложни сценарии, като да спира или пуска помпа на база на информация за нивото на водоизточника. 

За повече информация и конкретно предложение за вас:

English