Наблюдение на качеството на въздуха и околната среда

Прозрачна информация за качеството на въздуха в реално време

Качеството на въздуха е централна тема в съвременната градска среда. Правителствата и гражданите искат да имат информация за качеството на въздуха около тях. За общините, публичните сгради като училища и болници, както и за някои производста, мониторингът на качеството на въздуха става все по-важен, за да могат да се създават адекватни политики и да се вземат правилните решения.

Възможности

Обществен или частен портал с данни в реално време за всички параметри на околната среда, които са важни за Вас.

 • icon-circle

  Мониторинг на околната среда и качеството на въздуха

 • icon-circle

  Индекс за качество на въздуха - AQI

 • icon-circle

  Следене на ниво на фини частици и радиоактивност

 • icon-circle

  Наблюдение на концентрация на газове - CO, NO2, SO2, Ozone

 • icon-circle

  Температура на въздуха, влажност и барометрично налягане

 • icon-circle

  Удобен за използване публичен портал

 • icon-circle

  Работи с различни мрежи - 2G/4G, NB-IoT или LoRa

 • icon-circle

  Технология с ниско потребление на енергия и/или със соларен панел и/или с електричество

Основни предимства

Навременна информация за опасни условия в градска среда и база за въвеждане на навременни мерки и политики

Предоставя прозрачна информация относно качеството на въздуха в реално време

Създаване на база данни за околната среда за конкретно местоположение

Повишено качество на услугите за граждани и служители

Съответствие с екологичните разпоредби

Решение за наблюдение на качеството на въздуха и околната среда

Мониторингът на качеството на въздуха е важен инструмент за разбиране и подобряване на качеството на въздуха. Решението на ThingsLog предоставя данни в реално време за радиация, влажност на въздуха, температура на въздуха, атмосферно налягане, частици и други. Тази информация може да се използва за оценка на качеството на въздуха и идентифициране на източниците на емисии.

Решението е силно конфигурируемо и се състои от мини метростанция и специфични сензори в зависимост от нуждите на нашите клиенти. Всички сензори комуникират с логери/регистратори на данни, специално разработени от ThingsLog, които предават безжично данните към облачната платформа. 

Устройствата са предназначени за използване в разнообразни среди и имат най-висока прахо и водо устойчивост на компонентите в съответствие със стандарт IP68, което ги прави идеално решение за мониторинг на качеството на въздуха на открито. 

 

Мониторинга на качеството на въздуха е важен инструмент за управление на качеството на въздуха, контрол на замърсяването на въздуха и вземане на средносрочни и дългосрочни решения по отношение на политиките за управление.

За повече информация и конкретно предложение за вас:

EnglishFrench